Yrittäjien palvelu- ja tuoteideoista kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviin innovaatioihin

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa tarjoamme Uudenmaan alueella toimivien pk-yritysten asiantuntijoille tietoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttöönoton ja kehittämisen prosesseista ja autamme heitä löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia kaupunkiympäristössä liikkuvien kansalaisten hyvinvoinnin tueksi. Muotoilemme yrittäjä- ja käyttäjälähtöisesti niin jo olemassa olevia kuin uusiakin palveluita. Tarvittaessa mahdollistamme testauksia ja arviointeja. Tämän yhteistyön käynnistämiseksi järjestämme informatiivisen ja osallistavan Ideoista innovaatioihin -webinaarin, sekä myöhemmin syksyllä kaksi yhteiskehittämisen työpajaa.

Kenelle webinaari ja työpajat ovat suunnattu?

Webinaari on suunnattu yrittäjille, jotka tarvitsevat sparrausta palvelu- tai tuotevisioonsa. Ideoista innovaatioihin -webinaari hyödyttää myös ketteristä kokeiluista ja palvelumuotoilusta kiinnostuneita. Tilaisuus mahdollistaa myös täysin uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Työpajoissa yrittäjät pääsevät kirkastamaan ideoitaan ja jatkokehittämään niitä haluamallaan tasolla, joko enemmän ketterästi kokeillen tai jopa valmiimmiksi palvelu- ja tuotekonsepteiksi niitä vieden. Kerromme webinaarissa lisää työpajojen sisällöstä. Osallistujiksi toivotaan pk-seudulla toimivien yritysten asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja liikkumisen edistämisestä

Mitä webinaarilla ja työpajoilla tavoitellaan?

Ideoista innovaatioihin -webinaarilla tavoitellaan aktiivisten yrittäjien tavoittamista, joiden kanssa yhteistyössä olisi mahdollista kokeilla ja kehittää kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Työpajoissa on tarkoitus tukea yrittäjiä luomaan uusia käytänteitä ja liiketoiminnanmahdollisuuksia tarjoamalla heille muotoilun menetelmiä ja eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä. Työpajojen tarkempi sisältö muodostetaan kuitenkin yrittäjien tarpeisiin ja toiveisiin perustuen.

Webinaari järjestetään:

Ideoista innovaatioihin -tilaisuus 7.6.2024 klo:8.30-9.30. (Teams).

Ilmoittautuminen

Kutsumme valtaosan yrittäjä -kontakteistamme suoraan webinaariin, mutta jos et ole saanut vielä kutsua ja tuntuu siltä, että juuri sinun pitäisi olla mukana, ilmoittaudu tästä linkistä: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/22183/lomakkeet.html

Työpajat järjestetään:

Yhteistyön tarpeet ja mahdollisuudet 11.9.2024 klo.9–11.30 (Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaaran kampus) ja

Tuote- ja palvelukonseptin suunnitelma 1.10 klo: 9–11.30 (Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaaran kampus)

Ilmoittautumiset työpajoihin aloitetaan vasta webinaarin yhteydessä.

Mikä KauKo-hanke?

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustoina hyvinvointi-innovaatioille -hanke keskittyy innovatiivisiin kaupunkiympäristöjen ratkaisuihin, joilla edistetään terveyttä ja hyvinvointia. EAKR-hankkeen toteuttajia ovat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Uudenmaan liitto.

Yrittäjien palvelu- ja tuoteideoista kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviin innovaatioihin

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa tarjoamme Uudenmaan alueella toimivien pk-yritysten asiantuntijoille tietoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttöönoton ja kehittämisen prosesseista ja autamme heitä löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia kaupunkiympäristössä liikkuvien kansalaisten hyvinvoinnin tueksi. Muotoilemme yrittäjä- ja käyttäjälähtöisesti niin jo olemassa olevia kuin uusiakin palveluita. Tarvittaessa mahdollistamme testauksia ja arviointeja. Tämän yhteistyön käynnistämiseksi järjestämme informatiivisen ja osallistavan Ideoista innovaatioihin -webinaarin, sekä myöhemmin syksyllä kaksi yhteiskehittämisen työpajaa.

Kenelle webinaari ja työpajat ovat suunnattu?

Webinaari on suunnattu yrittäjille, jotka tarvitsevat sparrausta palvelu- tai tuotevisioonsa. Ideoista innovaatioihin -webinaari hyödyttää myös ketteristä kokeiluista ja palvelumuotoilusta kiinnostuneita. Tilaisuus mahdollistaa myös täysin uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Työpajoissa yrittäjät pääsevät kirkastamaan ideoitaan ja jatkokehittämään niitä haluamallaan tasolla, joko enemmän ketterästi kokeillen tai jopa valmiimmiksi palvelu- ja tuotekonsepteiksi niitä vieden. Kerromme webinaarissa lisää työpajojen sisällöstä. Osallistujiksi toivotaan pk-seudulla toimivien yritysten asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja liikkumisen edistämisestä

Mitä webinaarilla ja työpajoilla tavoitellaan?

Ideoista innovaatioihin -webinaarilla tavoitellaan aktiivisten yrittäjien tavoittamista, joiden kanssa yhteistyössä olisi mahdollista kokeilla ja kehittää kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Työpajoissa on tarkoitus tukea yrittäjiä luomaan uusia käytänteitä ja liiketoiminnanmahdollisuuksia tarjoamalla heille muotoilun menetelmiä ja eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä. Työpajojen tarkempi sisältö muodostetaan kuitenkin yrittäjien tarpeisiin ja toiveisiin perustuen.

Webinaari järjestetään:

Ideoista innovaatioihin -tilaisuus 7.6.2024 klo:8.30-9.30. (Teams).

Ilmoittautuminen

Kutsumme valtaosan yrittäjä -kontakteistamme suoraan webinaariin, mutta jos et ole saanut vielä kutsua ja tuntuu siltä, että juuri sinun pitäisi olla mukana, ilmoittaudu tästä linkistä: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/22183/lomakkeet.html

Työpajat järjestetään:

Yhteistyön tarpeet ja mahdollisuudet 11.9.2024 klo.9–11.30 (Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaaran kampus) ja

Tuote- ja palvelukonseptin suunnitelma 1.10 klo: 9–11.30 (Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaaran kampus)

Ilmoittautumiset työpajoihin aloitetaan vasta webinaarin yhteydessä.

Mikä KauKo-hanke?

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustoina hyvinvointi-innovaatioille -hanke keskittyy innovatiivisiin kaupunkiympäristöjen ratkaisuihin, joilla edistetään terveyttä ja hyvinvointia. EAKR-hankkeen toteuttajia ovat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Uudenmaan liitto.