Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulle

Toteuttajat

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto

1.1.2023

31.12.2025

Budjetti

1 429 759 euroa
EAKR: 857 858 euroa

Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulle -hankkeen (LYPPE) tavoittelee pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymää tukemalla ulkomaisia kasvuyrityksiä laskeutumaan pääkaupunkiseudulle. 

Hanke auttaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä asettumaan ja kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä kasvamaan pääkaupunkiseudulla. 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa, johon lukeutuu mm. Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot sekä pääkaupunkiseudulla kasvuyrittäjyyttä edistävät tahot. 

Kaupungit yritysten tukena

Hanketta toteuttaa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen asiantuntijatiimi.

Tiimi rakentaa palveluportfolion, jonka tarkoituksena on mahdollistaa sujuva aloitus pk-seudulle saapuville kasvuyrityksille.

Palveluihin lukeutuu mm. yritysten henkilökohtainen neuvonta helpottamaan asettautumista ja yrityksen kasvua. Neuvonta tukee toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden edelleen kehittämistä.

Kuva: Jussi Hellsten

Tarjoamme kasvuyrityksille helpon ja tehokkaan tien globaaliin kasvuun pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen aikana pääkaupunkiseudulle tulee sijoittumaan kymmeniä kasvuyrityksiä ja kaupunkien kasvuyrityspalvelut uudistuvat entistäkin asiakaslähtöisemmiksi ja sujuviksi.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää saada nopeasti maailmanvalloitukseen valmiita kasvuyrityksiä kasvamaan pääkaupunkiseudulla.

Hanke kohdistuu yrityspalveluiden toimintamallin uudenlaiseen kehittämiseen hyödyntämällä jo olemassa olevia yrityshautomoita, palveluita ja verkostoja. 

N2 Albiino / Helsinki Partners
Kuva: Helsingin kaupunki

Softlanding-palvelut kansainvälisille kasvuyrityksille

LYPPE täydentää jo olemassa olevaa kaupunkien palvelutarjontaa, pyrkien merkittävään muutokseen ulkomaisten kasvuyritysten saapumisessa pääkaupunkiseudulle. Asiantuntijatiimi neuvoo mm. seuraavissa kysymyksissä:

 • startup permit (oleskelulupa EU:n ulkopuolelta tuleville kasvuyrittäjille) 
 • yrityksen perustaminen
 • rahoitus
 • kontaktien luominen asiakkaisiin ja kumppaneihin
 • rahoitus
 • toimitilat

Toimenpiteiden avulla tehostetaan yritysten laskeutumista pääkaupunkiseudulle, jotta nämä pääsevät osaksi sopivia kasvun paikkoja.

Helsinki Partners / N2 Albiino

Kaupunkien palvelut on kytketty osaksi palvelukonseptia.
LYPPE tukee yrityksiä esimerkiksi yhteydenotossa lupapalveluihin ja tontteja ja testialustoja hallinnoiviin tahoihin.  Myös kaupunkien tuottama tieto kuten asiakas- ja liikennevirtoihin, infraan sekä englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyen on yritysten saatavilla ja käytettävissä. Tietoa tuodaan yritysten käyttöön kaupunkien avoimen datan periaatteiden mukaisesti. 

LYPPE kehittää uudenlaisia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka vahvistavat kasvuyritysten pääsyä osaksi pääkaupunkiseudun ekosysteemiä. LYPPE on myös mukana järjestämässä tilaisuuksia ulkomailla, jotka ovat merkittäviä yrityskannan lisäämiseksi.  

Laaja kumppaniverkosto

LYPPE palvelee varhaisen vaiheen kansainvälisiä startup-yrityksiä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa:

 • ulkoministeriön kaupalliset edustustot 
 • Business Finland edustajat
 • Finncham-verkosto
 • Helsinki Partners ja Enter Espoo ulkomaisissa tech- ja kasvuyritystapahtumissa 
 • Nordic Innovation House -verkosto

Suomessa elinvoimaa ja kasvuyrittäjyyttä edistävät 

 • Maria01
 • AGrid toimijat
 • Leija Yrityspalvelukeskus
 • Slush
 • Arctic15
 • Health Incubator Helsinki
 • EdTech Hautomo Helsinki 
 • Urban Tech Helsinki
 • Kampusinkubaattorit
 • XR Center 
 • ESA BIC
 • FiBAN
 • FVCA
 • Business Finland
 • Migri
 • pankit
 • Helsingin Seudun kauppakamari
 • yliopistot, VTT ja muut tutkimuslaitokset

Yhteystiedot

Mikko Armila

Startup Soft Landing  Lead

Helsingin kaupunki

mikko.armila@hel.fi

Katerina Eskelinen

Startup Soft Landing specialist

Helsingin kaupunki

katerina.eskelinen@hel.fi

Jochen Faugel

Business Advisor

Helsingin kaupunki

jochen.faugel@hel.fi

Sini Karhunen

Senior Planning Officer

Espoon kaupunki

sini.karhunen@espoo.fi

Sergey Troshkov

Project Manager

Vantaan kaupunki

sergey.troshkov@vantaa.fi