HEVi-ohjelman hankkeet

Tältä sivulta löydät tiivistelmät kaikista HEVi-ohjelman hankkeista.

Sivustoa päivitetään ja kaikki hanke-esittelyt ovat kokonaisuudessaan luettavissa tulevien viikkojen aikana.

Hankeportfolio

Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt

Jakamisella viisautta -hanke vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koulutuspalveluiden toimialalla. Kehitystyötä toteutetaan ekosysteemissä, jossa tuotetaan palveluita, tuotteita ja teknologioita yhteiskäyttöön perustuviin fyysisiin sekä virtuaalisiin innovaatio- ja oppimisympäristöihin.

Jakamistalous ja resurssien fiksu käyttö tukee vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeessa yhdistyy usean eri toimijan osaaminen, joka mahdollistaa yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämisen.

Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta. Voit tutustua hankkeeseen ja osahankkeisiin alla olevasta linkistä.

Hankkeessa mukana

Helsingin Yliopisto

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Helsingin kaupunki

Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Food Waste Ecosystem -hanke luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin.  

Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä.

Hankkeessa mitataan elintarvikejätteen määrää ja laatua. Tulokset edistävät ymmärrystä siitä, miten elintarvikejätettä voidaan jatkojalostaa kaupalliseen käyttöön. 

Hanke tuo yhteen ruoka- ja kiertotalouden yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä ruoka-aputoimijat. Yhdessä kehittäminen luo mahdollisuuksia uusien yritysideoiden synnylle.

Hankkeessa mukana

Vantaan kaupunki

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Luonnonvarakeskus

Helsingin kaupunki

Food SystemiCity -ohjelma

Food SystemiCity –ohjelmassa kehitetään systeemisesti kestäviä ruokainnovaatioita urbaanissa ja rakennetussa ympäristössä. Ruuan tuotanto, jakelu, kuluttaminen ja ravinteiden kierrätys on kytköksissä kaupunkielämään: asumiseen, rakentamiseen, liikkumiseen, logistiikan sekä näiden energian tuotantoon ja jakeluun.

Ohjelmassa rakentuu alueellinen ruokajärjestelmä, joka tukee innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitystä. Isot ja pienet toimijat saavat tukea yhteistyön muodostamiseen ja innovaatioiden kehittämiseen sekä pilotointiin.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta kestävää liiketoimintaa ja yhteistarjontaa kehittäviä tiimejä sekä niiden kaupallistamia systeemisiä tuote- ja palveluratkaisuja maailman markkinoille.

Hankkeessa mukana

Helsingin Yliopisto

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Luonnonvarakeskus

Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle

Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulla -hankkeen tavoite on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä tukemalla  ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista sekä asettumista pääkaupunkiseudulle. Yritysten asettuminen pääkaupunkiseudulle vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä osaamiskeskittymiä uusilla innovaatioilla.

Hanke luo uudenlaisen toimintatavan, joka auttaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä  kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä kasvamaan ja toimimaan pääkaupunkiseudulla tehokkaasti. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa, joita ovat ulkomailla olevat Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot ja pääkaupunkiseudulla kasvuyrittäjyyttä edesauttavat tahot. 

Hankkeessa mukana

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hanke kehittää uudenlaisia kaupunkiratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tavoitteita.

Espoon ja Vantaan kaupungit vastaavat kehityshaasteisiin tekemällä yhteistyötä Helsingin kaupungin, yritysten ja TKI-organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on luoda pks-kaupunkien yhteinen innovaatiohaastemoottori, jossa kootaan, muotoillaan ja priorisoidaan kaupunkien kehityshaasteet avoimessa prosessissa. Haasteiden määrittelyssä tavoitellaan holistisempia hallintokuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat innovatiivisempia ratkaisuja.

Hanke tukee  kaupunkien kehitystarpeiden ja yritysten kohtaantoa. Yritykset osallistetaan kaupunkien tarpeiden ratkaisuun niille mielekkäällä tavalla. Hankkeen myötä yrityksille avautuu näkymä kaupunkien todellisiin tarpeisiin ja markkinoihin. 

Yhdessä kehitettävät ratkaisut tukevat kaupunkien tavoitteiden toteutumista ja kasvattavat yritysten liiketoimintaa. 

 

Hankkeessa mukana

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -hanke luo ratkaisuja, joiden avulla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin  erityisesti vihreää siirtymää tukevien ratkaisujen kautta. 

Espoon kaupunki toteuttaa hanketta yhteistyössä edelläkävijäyritysten kanssa. Ratkaisut koskettavat ensisijaisesti Espoossa sijaitsevia kaupunginosia, mutta tavoitteena on, että nämä ovat jatkossa sovellettavissa myös muualla Suomessa ja maailmalla. 

Hankkeessa syntyy kokeiluympäristöjä, joissa kehitetään paikallisuuteen, omavaraisuuteen ja fossiilittomuuteen perustuvia rakennetun ympäristön ratkaisuja. 

Hankkeessa mukana

Espoon kaupunki

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä - innovaatioista käytäntöön

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -hanke tukee pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. 

Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioista käytäntöjä ja edistää avoimia innovaatioita rakennetussa ympäristössä.

Hankkeessa luodaan systemaattisen kokeiluyhteistyön toimintamalli, jossa rakennettu ympäristö toimii kokeilualustana. Kokeilualustalla toteutetaan innovatiivisten hankintojen toimintamalli, joka vahvistaa tiedonvälitystä sekä innovaatioiden skaalaamista kaupunkien välillä.

Hankkeessa mukana

Vantaan kaupunki