Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen

Monipuolinen ja dynaaminen pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu on monipuolinen ja dynaaminen toimintaympäristö, jossa kehittyy ja kasvaa uusia innovaatio- sekä liiketoimintaekosysteemejä. HEVi-ohjelman neljäs teema tuo joustavuutta hankkeiden toimintaan pitkän ohjelmakauden aikana, ja antaa toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen laatimishetkellä vaikeammin ennakoitaviin uusiin kasvualoihin. 

Kuva: Jussi Hellsten
Kuva: Juho Kuva

HEVi-ohjelman neljäs teema mahdollistaa hankkeiden toiminnan sopeuttamisen ja mukauttamisen pitkän ohjelmakauden aikana. Nopeasti muuttuva innovaatio- ja liiketoimintaympäristö, uudet trendit sekä teknologiat voivat nousta esiin odottamatta. Ohjelma antaakin toimijoille mahdollisuuden reagoida näihin muutoksiin, mikä puolestaan auttaa varmistamaan, että pääkaupunkiseudun ekosysteemit pysyvät kilpailukykyisinä ja ajankohtaisina.

Uusien nousevien teemojen rinnalla tuemme yleisesti pääkaupunkiseudun ekosysteemien kehitystä. Ohjelma on suunniteltu tukemaan laajasti erilaisia innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä riippumatta niiden toimialasta. Tällaista kehittämistä ovat esimerkiksi yritysten teknologia- ja liiketoimintaosaamista tukevat, toimialariippumattomat palvelut sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemien kansainvälistymistä tukevat aloitteet. 

Näiden toimien avulla pääkaupunkiseutu pystyy säilyttämään asemansa monipuolisena ja dynaamisena innovaatioympäristönä tulevaisuudessakin. Hakukierroskohtaisesti valikoiduista uusista teemoista löydät tietoa hankerahoitushaut-sivuilta.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien
kehittäminen -teemaan lukeutuvat seuraavat hankkeet:
  • Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle
  • Digital Creative Industries and Beyond
  • Pk-seudun pelialan keskittymä pk-yrityksille
  • Vaikuttavat ekosysteemit – tuloksellisen klusterikehittämisen reseptit