Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen

Pääkaupunkiseutu on monipuolinen ja dynaaminen toimintaympäristö, jossa kehittyy ja kasvaa uusia innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä. HEVi-ohjelman neljäs teema tuo joustavuutta hankkeiden toimintaan pitkän ohjelmakauden aikana, ja antaa toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen laatimishetkellä vaikeammin ennakoitaviin uusiin kasvualoihin. 

Uusien nousevien teemojen rinnalla tuemme yleisesti pääkaupunkiseudun ekosysteemien kehitystä. Tällaista kehittämistä ovat esimerkiksi yritysten teknologia- ja liiketoimintaosaamista tukevat, toimialariippumattomat palvelut sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemien kansainvälistymistä tukevat aloitteet.

Hakukierroskohtaisesti valikoiduista uusista teemoista löydät tietoa hankerahoitushaut-sivuilta.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen -teemaan kuuluu tällä hetkellä hanke

  • Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle.
Kuva: Helsinki Partners / N2 Albiino

Tutustu HEVi-ohjelman muihin teemoihin