Mikä HEVi?

HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma, joka vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVIn pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden vuosien 2021–2027 aikana, erityisesti EAKR-rahoitushakujen kautta.

Hankeportfolio rakentuu neljän kärkiteeman ympärille:

 

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus on solmittu Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ja valtion välille vuosiksi 2021–2027. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet elinkeinoministeri Mika Lintilä, Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupungin kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ekosysteemisopimuksen toteutusta varten Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat nimenneet johtoryhmän. Johtoryhmä vastaa sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden valinnasta ja toteutuksen seurannasta. Johtoryhmä voi määritellä tarkemmat hankkeiden hakukriteerit yhdessä rahoittavan viranomaisen kanssa ja päättää rahoitettavaksi esitettävistä hankkeista.

Johtoryhmän jäsenet:
Vs. yksikön päällikkö Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki (varajäsen: elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva)
Elinkeinojohtaja Harri Paananen, Espoon kaupunki (varajäsen: elinvoimajohtaja Mervi Heinaro)
Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki (varajäsen: elinkeinopäällikkö Mika Perttunen)
Asiantuntijajäsen: ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto (varajäsen: erityisasiantuntija Hanna Laaksonen)

Sopimusta koordinoi portfoliohanke

Sopimuksen toteutusta koordinoi ja fasilitoi Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke, jolle on myönnetty tukea Uudenmaan liiton Uudenmaan Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoituksesta.

HEVi on mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä, osana Pirkanmaan liiton koordinoimaa Innokaupungit-yhteisöä! Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. #innocities #innokaupungit