Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

Älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen teemassa kehitämme kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja kompleksiseen kaupunkiympäristöön.

Samalla vahvistamme alan innovaatio- ja osaamiskeskittymiä. Työn tuloksena syntyvät ratkaisut auttavat kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä ja avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Voimme synnyttää uusia ja parempia ratkaisuja yhdessä havaittuihin tarpeisiin tukemalla korkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprosesseja.

Kuva: Sinna Marjamaa
Kuva: Silja Minkkinen

Pääkaupunkiseudun kaupungit tarjoavat monipuolisen kehitys-ja kokeiluympäristön yrityksille ja tutkimuskumppaneille. Olennainen osa työtämme on vahvistaa asukkaiden osallisuutta kehitystoiminnassa sekä tuoda kaupunkikehityksen haasteita lähemmäs yritysten ja TKI-toimijoiden työtä. Kaupunkien yhteistyö lisää ratkaisujen vaikuttavuutta, ja siksi haluamme tuoda kaupungit aktiiviseksi osaksi yhteiskehittämisprosessia. Näin luomme yhdessä raamit kilpailukykyisille edelläkävijämarkkinoille.

Älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen teemaan valittavat kehityskohteet vastaavat vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän tavoitteisiin kiinnittymällä kaupunkien, valtion ja EU:n päästövähennystavoitteisiin.

Älykkäitä ja kestäviä kaupunkiratkaisuja kehitetään erityisesti rakennettuun ympäristöön liittyen (mm. energiatehokkuusinvestointeihin liittyvät ratkaisut sekä rakentamisen uudet vähähiiliset ja digitaaliset ratkaisut). Muita relevantteja teemoja ovat esimerkiksi;

  • aluetason energiaratkaisujen kehittäminen,
  • kiertotalouden ja urbaanin ruuantuotannon ratkaisut sekä
  • älykkään ja kestävän liikenteen ratkaisut.
Kuva: Vesa Laitinen