HEVi-ohjelman neljä kärkiteemaa

Neljään kärkiteemaan vuosina 2021–2027 muodostettava hankeportfolio vahvistaa osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja ja uusia yrityspalveluita.

Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut -teemassa kehitetään kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja kompleksiseen kaupunkiympäristöön.

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut– teeman tavoitteena on kehittää merkittävää koulutusteknologiaa, ja siihen linkittyvää liiketoimintaa. Suomen koulutusjärjestelmän hyvä maine, merkittävä korkeakoulusektori ja digitaalinen osaaminen luovat tämän teeman kehittämiselle hyvän kasvupohjan.

Hyvinvointi- ja terveysteknologia -teemaan lukeutuvat hankkeet tukevat yritysten tuotekehitystyötä ja kasvua tukevia osaamiskeskittymiä, yrityspalveluita sekä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Hankkeet tuovat alan toimijoita yhteen, tukevat vertaisoppimista sekä resurssien jakamista.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen -teema tuo joustavuutta hankkeiden toimintaan ohjelmakauden aikana, ja antaa toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä vaikeammin ennakoitaviin uusiin kasvualoihin.