Hyvinvointi ja terveysteknologia

Pääkaupunkiseudulla on merkittävää tutkimusta ja yritystoimintaa hyvinvoinnin ja terveysteknologian parissa. Kaupungit ovat luoneet yhteistyössä kumppaneidensa kanssa alan toimijoille kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Kaupungit tarjoavat myös palveluita, jotka tukevat alueen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä aloitteita sekä alkuvaiheen yrityksiä. 

Ekosysteemisopimuksen myötä pääkaupunkiseudun kehitys- ja kokeiluympäristöt sekä muut yritystoimintaa tukevat palvelut linkittyvät tiiviimmin toisiinsa. Tämä luo uusia palvelupolkuja yrityksille, jotka tarvitsevat tukea tuotekehityksessä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kaupunkien aktiivinen osallistuminen keskittyneisiin kehityshankkeisiin tuottaa lisäarvoa, ja kaupunkien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut, toimitilat ja muut resurssit toimivat käytännön kehitys- ja kokeiluympäristöinä.

Kuva: Dorit Salutskij
Kuva: Dorit Salutskij
Kuva: Keksi Agency
Kuva: Keksi Agency
Kuva: Sinna Marjamaa
Kuva: Sinna Marjamaa

Teemaan lukeutuvat HEVi-ohjelman hankkeet tukevat yritysten tuotekehitystyötä ja kasvua tukevia osaamiskeskittymiä, yrityspalveluita sekä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Hankkeet tuovat alan toimijoita yhteen, tukevat vertaisoppimista sekä resurssien jakamista. Yhteistyön yhtenä tuloksena yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia palvelupolkuja.

Teema kehittää ja tukee innovatiivista ja kasvuhakuista liiketoimintaa sekä ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveysteknologian aloilla. Hankkeissa voidaan edistää myös olemassa olevien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja levittämistä sekä tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yhteiskehittämistä. Hankkeiden kohderyhmänä olevien yritysten ratkaisut voivat terveysteknologian lisäksi keskittyä hyvinvointia edistäviin sekä ennaltaehkäiseviin ja terveys- ja hyvinvointieroja kaventaviin palveluihin.

Uudet aloitteet suunnitellaan yhdessä tarvelähtöisesti ja siten, että ne tulevat luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa toimintaa. Kehittämishankkeet voidaan kytkeä monipuolisesti kaupungin eri palveluihin – myös asiakkaiden hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Kaupunkien aktiivinen rooli teemaan liittyvissä kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa alan toimijaverkostolle, ja kaupunkien osallistuminen kehitystyöhön vahvistaa ratkaisujen markkinakelpoisuutta, ja sen myötä yritysten liiketoimintaa.