Hyvinvointi ja terveysteknologia

Pääkaupunkiseudulla on huomattavaa hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa. Alueen kaupungit ovat yhdessä korkeakoulujen sekä muiden alan toimijoiden kanssa kehittäneet hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä sekä alkuvaiheen yritystoimintaa tukevia palveluita.

HEVi-ohjelman hankkeilla tuetaan yritysten tuotekehitystyötä ja kasvua tukevia osaamiskeskittymiä, yrityspalveluita sekä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Hankkeet tuovat alan toimijoita yhteen, tukevat vertaisoppimista sekä resurssien jakamista. Yhteistyön yhtenä tuloksena yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia palvelupolkuja.

Uudet aloitteet suunnitellaan yhdessä tarvelähtöisesti ja siten, että ne tulevat luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa toimintaa. Kehittämishankkeet voidaan kytkeä monipuolisesti kaupungin eri palveluihin – myös asiakkaiden hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Kaupunkien aktiivinen rooli teemaan liittyvissä kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa alan toimijaverkostolle, ja kaupunkien osallistuminen kehitystyöhön vahvistaa ratkaisujen markkinakelpoisuutta, ja sen myötä yritysten liiketoimintaa.

Tutustu HEVi-ohjelman muihin teemoihin