Hankerahoitus

Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitettavat HEVi-hankkeet saattavat alan keskeisimmät toimijat yhteen niin kaupunkien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten edustajien osalta. Hankkeet tarjoavat kasvun paikan kunkin kärkiteeman innovaatiotoiminnalle ja ekosysteemeissä toimiville yrityksille. Toiminta ja vaikutukset jatkuvat pitkälle hankkeiden päättymisen jälkeen.

Hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti EAKR:n, eli Euroopan aluekehitysrahaston kautta.
ESR+ rahoitusten osalta teemme yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa ja pyrimme tukemaan ekosysteemisopimusten mukaisten ESR+ -hankkeiden rakentumista osaksi HEVi-hankeportfoliota. Hankehaut voivat myöhemmin tulla ekosysteemisopimuksessa ajankohtaisiksi.

Tavoittelemme pääkaupunkiseudun strategisesti merkittäville aloille vaikuttavaa, kilpailukykyä ja kasvua edistävää innovaatiotoimintaa. Kokonaisuudessaan tavoitteena on rakentaa yli 30 miljoonan euron arvoinen hankeportfolio pääkaupunkiseudulle vuosien 2021–2027 aikana. Jokaisella hakukierroksella on erilaiset painotukset, joten tutustuthan aina uusimpaan hakuilmoitukseen ja sen sisältöön. 

Hakukierroksia järjestetään ekosysteemisopimuksen neljän kärkiteeman puitteissa:

 

Hankkeille myönnettävä EU- ja valtion tuki on enintään 60 % kokonaiskustannuksista. 
Rahoittava viranomainen EAKR-hankkeiden osalta on Uudenmaan liitto

Lisätietoa hankkeiden rahoituksesta ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä löydät Rakennerahastot-sivuilta.

Hankkeiden valmistelu

HEVi-hanketoiminnalle on ominaista, että hankkeet valmistellaan laajalla kokoonpanolla, johon voi kuulua toimijoita niin kaupunkikentältä, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista kuin yritysten edustajista. Näin varmistamme sekä toiminnalta edellytettävän asiantuntijuuden että toiminnan vaikuttavuuden.

Meillä on myös mahdollisuus sovittaa olemassa olevaa ideaa ekosysteemisopimuksen mukaiseksi. Aina idea ei yrityksistä huolimatta istu ekosysteemisopimuskokonaisuuteen, ja tällöin voimme katsoa, mikäli jokin toinen rahoitusinstrumentti tai yhteistyömuoto voisi palvella sinua paremmin.

 • Sparraamme hankesuunnittelua mm. vaikuttavuuden, yhteistoiminnan ja erityistavoitteiden näkökulmasta. Autamme myös huomioimaan ekosysteemisopimuksen sekä kaupunkistrategiset tavoitteet hankesuunnitelmassa.
 • Neuvomme Uudenmaan liiton ohella hankehakua ja hakuilmoitusta koskevissa kysymyksissä.
 • Autamme konsortioiden rakentumisessa ja tuemme seudullisten TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • Kasvavan portfolion avulla tuemme vertaisoppimista sekä hankkeiden kytkeytymistä toisiinsa ja seudulliseen kehitystoimintaan

Tarjoamme areenan yhteiskehittämiselle, josta syntyy aidosti jaettuja ratkaisuja. HEVi-asiantuntijat tukevat hanketta suunnittelevia aina hankeideoinnista hakemuksen jättämiseen saakka. Autamme sinua myös löytämään uusia yhteistyökumppaneita, ja kytkemään tekemistä jo olemassa olevaan toimintaan.

Hankeidean omistaja vastaa hankkeen edistämisestä ja hakemuksen laadinnasta yhteistyössä muun konsortion kanssa. 

Löydät etusivultamme tiedot mahdollisiin avoimiin hankehakuihin liittyen.

Hankkeiden valinta

Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021-järjestelmässä, jonne myös hankehakemukset jätetään hakuaikojen puitteissa. Rahoittaja eli Uudenmaan liitto arvioi hankkeiden rahoitus- ja ohjelmakelpoisuuden, jonka jälkeen Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit pisteyttävät hankkeet hakukierroksella ilmoitettujen valintakriteerien mukaisesti. Lopuksi kaupunkien esityksen perusteella rahoittaja tekee rahoituspäätökset rahoitusneuvottelujen jälkeen.

Previous slide
Next slide

Päättyneet hankehaut

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 18.8.2022-25.9.2022. 

Ensimmäisessä haussa jaossa oli yhteensä 5,34 MEUR EAKR-tukea. 

Lue hausta lisää uutisesta.

Ensimmäisellä rahoitushakukierroksella rahoitettavaksi valittiin seuraavat hankkeet:

 • Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt
 • Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen
 • Food SystemiCity -ohjelma
 • Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle
 • Pääkaupunkiseudun haastemoottori
 • Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat
 • Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -innovaatioista käytäntöön

 

Tutustu hankkeisiin täällä. 

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 27.2.2023-25.4.2023. 

Toisessa haussa jaossa oli yhteensä 2,8MEUR EAKR-tukea.

Lue hausta lisää uutisesta.

 • KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille
 • Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä pk-yrityksille
 • Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön
 • Digital Creative Industries and Beyond
 • Vaikuttavat ekosysteemit – tuloksellisen klusterikehittämisen reseptit

Tutustu hankkeisiin täällä.

TULE MUKAAN kehittämään pääkaupunkiseutua!

Kaikki lähtee siitä, että tunnistat ideasi tärkeäsi pääkaupunkiseudulle.

1.

Tutustu HEVi-ohjelmaan, muihin ekosysteemin toimijoihin sekä tule mukaan määrittämään yhteistä suuntaa ja hakukierroksen kärkiä.

2.

Osallistu hankeideointiin ja valmistelua tukeviin työpajoihin sekä infoihin.

3.

Kärkien perusteella laaditut hakuilmoitukset julkaistaan. Tutustu haun sisältöihin!

4.

Tuemme hankevalmistelussa. Olethan viimeistään tässä vaiheessa yhteydessä HEVi:n projektipäälliköihin. Työstä hakemustasi EURA2021-järjestelmässä.

HANKEIDEAN HIOMINEN JA RAHOITUSHAKU

5.

Kaupungit arvioivat hankkeet,
HEVi-johtoryhmä esittelee
valittavat Uudenmaan liiton päätettäväksi. UML tiedottaa rahoitettavista hankkeista.

6.

HEVi:n yhteinen kickoff. Juhlistamme uusia hankkeita sekä käymme läpi yhteisiä työkaluja ja HEVi-palveluita.

7.

Opimme toisiltamme ja kerromme onnistumisistamme ulospäin.

8.

Autamme toisiamme varmistamaan toiminnan jatkuvuuden. Yksittäinen hanke päättyy, mutta ohjelma jatkuu.