Hankerahoitus

Hankerahoitus ja hankevalmistelun tuki

Tuemme kolmen kaupungin kesken hankkeiden valmistelua. Autamme sovittamaan ideanne ekosysteemisopimuksen mukaiseksi ja varmistamme, että teillä on tarvittavat tiedot hakemuksen laadintaa varten.


Rakennamme jatkuvasti laajempaa yhteistyöverkostoa ja tuomme aktiivisesti toimijoita yhteen toisiaan täydentävän yhteiskehittämisen varmistamiseksi. 

Previous slide
Next slide

TULE MUKAAN kehittämään pääkaupunkiseutua!

Kaikki lähtee siitä, että tunnistat ideasi tärkeäsi pääkaupunkiseudulle.

1.

Tutustu HEVi-ohjelmaan, muihin ekosysteemin toimijoihin sekä tule mukaan määrittämään yhteistä suuntaa ja hakukierroksen kärkiä.

2.

Osallistu hankeideointiin ja valmistelua tukeviin työpajoihin sekä infoihin.

3.

Kärkien perusteella laaditut hakuilmoitukset julkaistaan. Tutustu haun sisältöihin!

4.

Tuemme hankevalmistelussa. Olethan viimeistään tässä vaiheessa yhteydessä HEVi:n projektipäälliköihin. Työstä hakemustasi EURA2021-järjestelmässä.

HANKEIDEAN HIOMINEN JA RAHOITUSHAKU

5.

Kaupungit arvioivat hankkeet,
HEVi-johtoryhmä esittelee
valittavat Uudenmaan liiton päätettäväksi. UML tiedottaa rahoitettavista hankkeista.

6.

HEVi:n yhteinen kickoff. Juhlistamme uusia hankkeita sekä käymme läpi yhteisiä työkaluja ja HEVi-palveluita.

7.

Opimme toisiltamme ja kerromme onnistumisistamme ulospäin.

8.

Autamme toisiamme varmistamaan toiminnan jatkuvuuden. Yksittäinen hanke päättyy, mutta ohjelma jatkuu.