Oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut

Pääkaupunkiseudulla on erinomaiset edellytykset kehittää merkittävää koulutusteknologiaa, ja siihen linkittyvää liiketoimintaa. Koulutusjärjestelmämme hyvä maine, merkittävä korkeakoulusektori ja digitaalinen osaaminen luovat tämän teeman kehittämiselle hyvän kasvupohjan. Lisäksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on jo aiemmin kehitetty kouluihin ja muihin oppimisympäristöihin kytkeytyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä tukemaan alan yritysten TKI-toimintaa.

Uusien oppimista tukevien ratkaisujen käyttöönotolla on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tuemme HEVi-kaupunkien ja muiden toimijoiden kehitys- ja kokeilutoimintaa, ja tässä esimerkiksi korkeakoulujen tutkimustoiminnalla on jatkossa mahdollista olla aikaisempaa isompi rooli. Teeman alle syntyvien hankkeiden kautta alueen korkeakoulut ja oppilaitokset pääsevät mukaan kehittämään uudenlaisia osaamisen ja oppimisen digitaalisia ratkaisuja sekä toimintamalleja.

Tuemme yritysten ja oppilaitosten koulutuspalvelu ja -teknologiavientiin liittyvää kehitystyötä. Kehittämiseen kytketään aina liiketoiminnallinen ulottuvuus, ja tavoitteenamme on kehitettyjen ratkaisujen tuloksellinen pilotointi oikeilla kohderyhmillä. Vahvistamme opetushenkilöstön yhteiskehittämisvalmiuksia ja perehdytämme nämä koulutusteknologiaan keskittyvän liiketoiminnan lainalaisuuksiin. Kaupunkien aktiivinen rooli asiantuntijana muun muassa sopimuskäytännöissä sekä tuotteiden pitkäkestoisen testaamisen osalta tukee alan yritysten kasvua.

Oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut -teemaan kuuluu tällä hetkellä:

  • Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke.
Opiskelua keskustan kampuksella.
Kuva: Joel Grandell

Tutustu HEVi-ohjelman muihin teemoihin