HEVin ekosysteemiseminaari: Vaikuttavuus innovaatioekosysteemeissä

Tapahtuman tiedot

Kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää systeemistä uudistumista sekä usean sektorin yhdessä kehittämiä innovaatioita. Mistä tiedämme, mihin innovaatiotoimintaan kannattaa panostaa? Miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan tällä hetkellä parhaiten todentaa? Miten mittarit ja arvioinnin työkalut kehittyvät? 

Lisää liikettä arkeen! KauKo-hanke kannustaa helsinkiläisiä liikkumaan

KauKo-hankkeen kuvituskuva

Arkiliikkumisen lisääminen on tehokas tapa tukea omaa hyvinvointia. Helsingin kaupungin, Forum Virium Helsingin ja ammattikorkeakoulu Laurean uudessa yhteishankkeessa halutaan aktivoida kaupunkilaisia liikkumaan enemmän erilaisten hyvinvointi-innovaatioiden avulla. Kaupungin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää liikkuvaan elämäntapaan kannustavaa älykästä kaupunkiympäristöä, joka vahvistaa myös ihmisten terveyttä.

Kumpulan kampuksen yhteiskäyttövalmiuksia kehittämässä

Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tapahtuu. Uusi hanke, Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST), käynnistyi alkuvuodesta 2023. Tämä monitahoinen projekti kietoutuu useiden eri toimijoiden yhteistyöhön. Kumpulan osahankkeessa kehitetään kampuksen tiloja niin, että ne palvelevat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

Mitä ratkaisuja yrityksellänne on tarjota energiapositiivisten alueiden suunnitteluun?

Vantaan kaupunginmuseo

Vantaan kaupunki kartoittaa energia-, kiinteistö- ja rakennusalojen yritysten ajankohtaisia näkemyksiä alueellisista energiaratkaisuista ja energiapositiivisista alueista. Helmikuun ajan avoinna olevan verkkokyselyn pohjalta laaditaan markkinaselvitys, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa ajankohtaisissa aluekehityshankkeissa ja suunnittelukohteissa Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Hakuinfo 1/2024

Hakuinfo 1/2024 Tältä sivulta voit ladata itsellesi HEVi-ohjelman hakuinfon materiaalit. Hakuinfo järjestettiin 29.1.2024 yhdessä Uudenmaan liiton kanssa.  Voit tutustua muihin hankerahoituksen kannalta tärkeisiin materiaaleihin alla olevista linkeistä.   Uudenmaan liiton ylläpitämät hakuohjeet, ml. EAKR-hakijan oppaan löydät tämän linkin takaa.  HEVi-ohjelman hakupaketin löydät täältä. HEVi-tiimin yhteystiedot löydät täältä. Voit ladata hakuinfon materiaalit alla olevasta linkistä.  LATAA TÄSTÄ