Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -innovaatioista käytäntöön

Toteuttaja

Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto

1.3.2023 –
28.2.2026

Budjetti

493 908 euroa
EAKR: 296 348 euroa

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -hanke tukee pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. 

Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioista käytäntöjä ja edistää avoimia innovaatioita rakennetussa ympäristössä.

Hankkeessa luodaan systemaattisen kokeiluyhteistyön toimintamalli, jossa rakennettu ympäristö toimii kokeilualustana. Kokeilualustalla toteutetaan innovatiivisten hankintojen toimintamalli, joka vahvistaa tiedonvälitystä sekä innovaatioiden skaalaamista kaupunkien välillä.

Hankkeen kohderyhmiä ovat yritykset, jotka tarjoavat pilottivalmiita ratkaisuja rakennetun ympäristön kokonaisuudessa. Hankkeen aikana toteutettavat toimintamallit tähtäävät räätälöityihin ja ketteriin kokeiluihin, joissa keskitytään erityisesti pilotointi ja skaalausvalmiuden omaaviin startup-, kasvu- ja pk-yrityksiin.

Kokeiluihin osallistuvat yritykset saavat projektiryhmältä tukea ratkaisuiden itsenäiseen pilotointiin sekä yhteisratkaisujen kehittämiseen muiden yritysten kanssa. Uudet ratkaisut pilotoidaan hankkeen aikana, jonka jälkeen ne tukevat myös yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehitystä.

Hankkeessa ratkaistaan innovaatiotoiminnassa tunnistettuja haasteita

Hanke vastaa innovaatiotoiminnassa tunnistettuihin haasteisiin:

  • satunnaisten, määrältään suurten kontaktointien keskittäminen ja koordinointi,

  • hankintalain rajoitukset sekä ymmärryksen puute innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta ja

  • päällekkäinen kehitystyö ja hankkeet kaupunkien sisällä ja välillä sekä tiedonvälityksen puute.

Hankkeen tavoitteita ovat

  • luoda systemaattisen kokeiluyhteistyön toimintamalli: rakennettu ympäristö kokeilualustana,
  • luoda rakennetun ympäristön innovatiivisten hankintojen toimintamalli ja
  • vahvistaa tiedonvälitystä sekä innovaatioiden skaalaamista kaupunkien sisällä ja välillä.
Backaksen kartano
Kuva: Taija Timonen
Kuva: Kaisa Sunimento
Lasten leikkialue Vantaalla
Kuva: Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki on tunnistanut innovaatiotoiminnan skaalautumisessa merkittäviä haasteita, jotka eivät kosketa ainoastaan Vantaan kaupunkia. Haasteita ratkaistaan muun muassa Smart City Innovation Cluster -toiminnassa sekä yhteistyössä Espoon kaupungin Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -hankkeen kanssa.

Sekä Vantaan kaupungin hankkeessa että Espoon kaupungin hankkeessa keskitytään kaupunkikohtaiseen kokeilujen mahdollistamiseen keskittyen rakennetun ympäristön kiertotalouteen, vähähiiliseen rakentamiseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kaupunkilaisten osallistamiseen. Näin ollen hankkeet täydentävät toisiaan ja ovat rinnakkaisia.

Hanke luo alustavat toimintamallit kokeiluyhteistyölle ja innovatiivisille hankinnoille. Toteutusta tehdään yhteistyössä kaupungin, asiantuntijoiden ja TKI-toimijoiden kesken.

Hankkeen lopputuloksena syntyvät toimintamallit ovat suoraan soveltuvin osin hyödynnettävissä pk-seudulla, muualla Suomessa ja Euroopassa. 

Toimintamalleista muodostuu Vantaalla vakiintunut käytäntö, mikä vahvistaa yritysten luottamusta lisäten kokeiluyhteistyön ja hankintojen määrää. 

Hankkeen visio on tukea pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi.

Hankkeessa edistetään rakennetun ympäristön uusien innovaatioiden, vihreän siirtymän tuotteiden ja palveluiden liiketoimintamallin suunnittelua sekä teknisiä kokeiluja. Hankkeessa tehdään yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen sekä  yritysten kanssa. 

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla yritysten innovaatiot siirtyvät osaksi innovatiivista kasvuhakuista liiketoimintaa.
Projektipäällikkö Mervi Abell ja Sami Jokelainen työskentelemässä.
Kuva: Sinna Marjamaa

Yhteystiedot

Mervi Abell

Projektipäällikkö

Vantaan kaupunki

mervi.abell@vantaa.fi

Sami Jokelainen

Projektiasiantuntija

Vantaan kaupunki

sami.jokelainen@vantaa.fi

Tapahtumat

No event found!