Ekokoordinoinnin pilottiohjelma starttaa Metropoliassa syksyllä 2024

Syksyllä 2024 Metropolian Arabian kampuksella käynnistyy uusi av-alan ekokoordinointiosaamista kehittävä pilottiohjelma.

Ohjelma on suunnattu kaikille av-alan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään tietotaitoaan kestävästä kehityksestä, erityisesti ekologisesta kestävyydestä, sekä ekokoordinoimisesta av-alalla. Ekokoordinaattorilla viitataan henkilöön, joka työskentelee audiovisuaalisella kentällä ympäristövastuullisuuden parissa. Kokonaisuudessa käsitellään alan kestävää kehitystä myös sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Ekokoordinoinnin pilottiohjelma järjestetään osana EU:n osarahoittamaa Digital Creative Industries and Beyond eli DCIB -hanketta.

Hae mukaan syksyn 2024 ekokoordinoinnin pilottiohjelmaan

Sisältö ja tavoite

Ekokoordinoinnin plottiohjelmassa yhteiskehitetään toimintamalleja liittyen av-alan ekologiseen kestävyyteen ja ekokoordinoimiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi:

  • Mikä on ekokoordinaattorin työnkuva?
  • Miten alan tekijät,tuotannot ja yritykset voivat hyödyntää ekokoordinaattoreiden osaamista parhaalla mahdollisella tavalla?
  • Miltä osin av-alan toiminta on, tai ei ole kestävällä pohjalla?
  • Mitkä ovat av-alan kestävän toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia?
  • Miten alan tekijät työnkuvasta riippumatta voivat ohjata toimintaansa kestävämmälle pohjalle?

 

Tavoitteena on, että osallistujat pystyvät hyödyntämään ja soveltamaan pilottiohjelmassa hankittuja tietoja ja taitoja omassa toiminnassaan. Ohjelma voi antaa osallistujille valmiuksia esimerkiksi:

  • toimia ekokoordinaattorin työnkuvassa
  • toimia ekokoordinaattorin esihenkilönä
  • hahmottaa oman työnkuvan ja toimintakentän kestävyyshaasteita ja etsiä niihin ratkaisuja
  • toimia vastuullisesti tuotannon ja tuotantoyhtiön johtavissa tehtävissä

Toteutusmuoto ja ajankohta

Syksyn 2024 ekokoordinoinnin pilottiohjelma koostuu kymmenestä tapaamiskerrasta aikavälillä 9.9.-18.11., joista syyslomaviikko 42 on taukoviikko. Tapaamiset ovat maanantai-iltaisin klo 17.00-20.00 Metropolian Arabian kampuksella osoitteessa Hämeentie 135 D.

Työskentely on pääosin työpajamaista ja se nojaa dialogisuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Pilottiohjelmaan valituilta edellytetään aktiivista osallistumista lähitapaamisiin, sekä valmiutta työstää annettuja tehtäviä myös yhteisten tapaamisten ulkopuolella.

Pilottiohjelman aikana osallistujat toteuttavat oman kestävän kehityksen teemaan liittyvän projektinsa, joka voi olla esimerkiksi tuotannon hiilijalanjäljen laskenta,tuotannon ekosuunnitelman laatiminen tai kokonaisvaltaisen ekostrategian luominen. Projekti voi sijoittua myös sosiaalisen kestävän kehityksen viitekehykseen. Projektin työstäminen tapahtuu itsenäisesti mentoriavusteisesti ja pääosin tapaamisten ulkopuolella.

Kenelle?

Mukaan voivat hakea kaikki av-alan tekijät/yrittäjät kaikenlaisista taustoista. Pilotin toteutuksessa otetaan huomioon osallistujien ammatillinen tausta.

Osallistujilta edellytetään “Ekosetti – Opas ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon” -oppaan lukemista ennen ensimmäistä tapaamiskertaa. Opas on saatavilla ilmaiseksi osoitteessa www.ekosetti.fi.

Kaikilta pilottiohjelmaan osallistujilta vaaditaan pilotin rahoituslähteen (EAKR-projekti) vuoksi y-tunnus. Osallistuminen pilottiohjelmaan on maksutonta, mutta on yrityksille de minimiksen alaista etuutta (arvo 3000 euroa).

Kysyttävää?

Jos sinulla herää mitään kysyttävää ekokoordinoinnin pilottiohjelmaan tai DCIB-hankkeeseen liittyen, ole yhteydessä hankkeen projektipäällikköön:

Anna Muukkonen
anna.muukkonen@metropolia.fi
p. +358 40 042 5540

Ekokoordinoinnin pilottiohjelma toteutetaan osana Metropolia AmmattikorkeakoulunHelsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistä Digital Creative Industries and Beyond eli DCIB-hanketta. DCIB on EU:n osarahoittama hanke, ja se on osa pääkaupunkiseudun HEVinnovations-ohjelmaa sekä kansallista Innokaupungit-verkostoa.