Ensimmäinen hankerahoitushaku on päättynyt

Ensimmäinen HEVi-hankerahoitushaku päättyi 25.9.2022. Haussa haettiin PKS-ekosysteemisopimuksen mukaisia hankkeita kaikkiin kärkiteemoihin:

  1. Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
  2. Hyvinvointi ja terveysteknologia
  3. Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut
  4. Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen

Hakemuksia jätettiin yhteensä 29. Näistä ryhmähankkeita oli 6 ja yhden toteuttajan hankkeita 8. 

Erityistavoitteeseen 1.1 (Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen) saapui 5 ryhmähankehakemusta ja 7 yhden toteuttajan hakemusta. Erityistavoitteeseen 1.3 (Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen saapui 1 ryhmähankehakemus ja 1 yhden toteuttajan hakemus.

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen johtoryhmä tekee Uudenmaan liitolle esityksen rahoitettavista hankkeista lokakuun aikana. Uudenmaan liitto käynnistää tämän jälkeen rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden kanssa rahoitusneuvottelut. Uudenmaan liitto tekee juridiset hankepäätökset, kun EURA 2021 -järjestelmä tämän mahdollistaa.

 

Lue hankehakukuvaus

Hakuinfon materiaalit

 

Euroopan unionin osarahoittama_logo