Food SystemiCity -ohjelma

Toteuttajat

Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto
Metropolia
LUKE
VTT

Budjetti

1 436 232 €
EAKR: 861 749 €

Hankkeen kesto

1.2.2023 – 31.12.2025

Food SystemiCity –ohjelmassa yhteiskehitetään systeemisesti kestäviä ruokainnovaatioita urbaaniin ja rakennettuun ympäristöön.

Mallissa rakennetaan lokaalia ruokajärjestelmää tukemalla innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitystä. 

Ohjelma tukee isojen ja pienten toimijoiden välille muodostuvia uusia kytköstiimejä ja niissä muodostuvien innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia.

Ohjelman keskeisiä komponentteja ovat tutkimuslähtöisten ideoiden jalostaminen ratkaisuiksi, yrityksiksi ja liiketoiminnaksi, sekä kansainvälisen tason huippumentoreiden kytkeminen tiimien kehitysprosessiin.

Voit tutustua Food Systemicity -ohjelmaan englanniksi Helsingin yliopiston sivuilla.
Pääset sivuille alla olevasta painikkeesta. Sivut löytyvät sekä suomeksi että englanniksi.

Food SystemiCity -ohjelman toteuttajat ja vastuualueet

Helsingin yliopisto toimii hankkeen päätoteuttajana.

Vastuualueena on hankekoordinointi, kokonaisprosessin kehitys ja viestintä sekä yhteistarjoamien yhteiskehittämisen prosessi.

Aalto yliopisto toimii hankkeen osatoteuttajana ja vastaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien skenaroinnista.

Metropolia ammattikorkeakoulu toimii hankkeen osatoteuttajana ja vastaa Testbed -toimintojen koordinoinnista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT toimii hankkeen osatoteuttajana ja vastaa mentorointiprosessin kehittämisestä.

Luonnonvarakeskus toimii hankkeen osatoteuttajana ja vastaa kokonaiskestävyyden arviointikehikon rakentamisesta ja pilotoi uusien liiketoimintamahdollisuuksien arviointia.

Ohjelma tukee rakennetun ympäristön tulevaisuuskartan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä
ruokajärjestelmän kestävyysmurroksessa.

Food Systemicity-ohjelma auttaa löytämään potentiaalisia liiketoimintakumppaneita. Ohjelma yhdistää rakennetun ympäristön sektorin yrityksiä, startup-yrityksiä, alkutuottajia, tutkimusryhmiä ja kaupungin toimijoita.

Ohjelmaan etsitään mukaan osapuolia, joilla on osaamista ja kiinnostusta yhteiskehittää uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat ruoan ekologisemman, omavaraisemman ja sosiaalisesti nykyistä kestävämmän tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ravinnekierron kaupunkiympäristössä sekä uusin yhteyksin paikallisiin tuottajiin.

Ohjelma tukee kytköksiin perustuvien uusien ratkaisujen yhteiskehittämistä. Ohjelman tavoitteen tueksi toteutetaan arvioitikehikon avulla case-arviointi.

Food Systemicity-ohjelma tarjoaa mentoreita
kehittäjätiimeille ja case- projekteille teeman kansainvälisten edelläkävijöiden joukosta. 

FSC 2
Nykyinen globaali ruokajärjestelmä on merkittävä tekijä ilmastopäästöjen, luontokadon ja sosiaalisten haasteiden taustalla maailmanlaajuisesti.
Ruoan tuotanto, jakelu, kuluttaminen ja ravinteiden kierrätys on kytköksissä kaupunkielämään: asumiseen, rakentamiseen, liikkumiseen, logistiikan sekä näiden energian tuotantoon ja jakeluun.
Nykyisellään ruuan tuotannon, jakelun ja kuluttamisen ulkoisvaikutukset ovat kestämättömällä tolalla.  Ulkoisvaikutukset vaikuttavat negatiivisesti ilmastoon, eliöstöön, luonnon varojen ylikulutukseen, ihmisten riittävään sekä laadukkaaseen ravitsemukseen ja ruoka-alan elinkeinoihin.
Food Systemicity -ohjelma vastaa käynnissä olevaan murrokseen luomalla uusia mahdollisuuksia kestävään liiketoimintaan. 

Yhteystiedot

Laura Forsman

Programme lead

Helsingin yliopisto

laura.forsman@helsinki.fi

+358 40 5146146

Mari Sandell

Professori

Helsingin yliopisto

mari.sandell@helsinki.fi

+358 294158234

Saija Toivonen

Apulaisprofessori

Aalto-yliopisto

saija.toivonen@aalto.fi

+358 50 534 5773

Nele Korhonen

Väitöskirjatutkija 

Aalto-yliopisto

nele.korhonen@aalto.fi

+358 40 835 7189

Timo Nykopp

Projektipäällikkö

Metropolia

timo.nykopp@metropolia.fi

+358 50 473 8266

Susanne Heiska

Erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

susanne.heiska@luke.fi

+358 295323861

Pasi Rikkonen

Tutkimusprofessori

Luonnonvarakeskus

pasi.rikkonen@luke.fi 

+358 295326480

Mirva Lampinen

Co-creation Manager

VTT

mirva.lampinen@vtt.fi

+358 40 674 9233