Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Toteuttajat

Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto

1.4.2023-28.2.2026

Budjetti

695 015 euroa
EAKR: 416 981 euroa

Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hanke kehittää uusia kaupunkiratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan kestävän kaupunkikehityksen tavoitteet. Espoo ja Vantaa tekevät yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja Helsingin kaupungin kanssa haasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteinen innovaatiohaastemoottori. Siinä kootaan, muotoillaan ja jäsennellään kaupunkien kehityshaasteet avoimella tavalla. Tavoitteena on löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka ylittävät hallinnolliset rajat ja tukevat innovatiivisia toimintatapoja.

Hanke yhdistää kaupunkien kehitystarpeet ja yritysten kyvykkyydet. Yritykset osallistuvat kaupunkien tarpeiden ratkaisemiseen omalla osaamisellaan. Hankkeen avulla yritykset saavat tietoa kaupunkien todellisista tarpeista ja markkinoista.

Yhdessä kehitetyt ratkaisut tukevat kaupunkien tavoitteiden saavuttamista ja auttavat yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Haastemoottori synnyttää kaupunkikehityksen pilotteja, jotka määritellään yhdessä yritysten kanssa. Ne toteutetaan osana kaupunkien innovatiivisia hankintoja ja kehitysalustoja.

Näkymä Keilaniemeen ja Länsiväylälle
Näkymä Keilaniemeen ja Länsiväylälle
Näkymä Lentoaseman ja Kehä III:n luo sijoittuvaan Aviapolikseen.
Näkymä Lentoaseman ja Kehä III:n luo sijoittuvaan Aviapolikseen.

Kaupunkien kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tavoitteet vaativat uudenlaisia ratkaisuja. 

Ratkaisujen kehittämiseen tarvitaan panostusta kaupungeilta, yrityksiltä ja TKI-organisaatioilta. Tulevaisuuden kehityshaasteiden määrittely ja yhteiskehittäminen tukee uusien innovaatioiden syntymistä ja yritysten liiketoiminnan kasvua.

Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hanke vastaa olemassa olevaan tarpeeseen. Hanke tukee  kaupunkien kehitystarpeiden ja yritysten kohtaantoa. Yritykset osallistetaan kaupunkien tarpeiden ratkaisuun niille mielekkäällä tavalla. Hanke avaa yrityksille näkymän kaupunkien todellisiin tarpeisiin ja markkinoihin. 

Pääkaupunkiseudun haastemoottori mahdollistaa ratkaisujen tuottamisen useiden toimijoiden yhteistyönä. Kaupungit saavat kärkihankkeisiin ulkopuolista osaamista sekä investointeja ja hanke tarjoaa referenssejä kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on luoda uusia innovaatioita ja sitä kautta tuottaa kaupunkilaisille parempia palveluita.

Hankkeen tuloksena kaupungeilla on aiempaa parempia ja systemaattisempia tapoja ennakoida, tunnistaa, määritellä ja jakaa haasteitaan yritysten ja muiden sidosryhmien ratkottavaksi. Haastelähtöinen, ketterä yhteiskehittäminen tukee kaupunkien kehityskulttuurin muuttumista avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi, luoden uudenlaisia verkostoja ja kohtaamisia. Hanke mahdollistaa sekä resurssien optimoinnin että laajan osallisuuden. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön myös muissa kaupungeissa ja kunnissa sekä kansainvälisesti.

Ihmiset työskentelemässä.
Ideointia workshopissa

”Haastemoottori on toteutuessaan ainutlaatuinen keino jäsentää ja tehdä näkyväksi kaupunkien tulevaisuuden kehityshaasteita ja osallistaa yrityksiä niiden ratkaisuun. Samalla kehitämme skaalattavan, kokeilujen avulla validoidun mallin kaupunkien haastelähtöisen yhteiskehittämisen toteuttamiseksi. Haasteet on tehty ratkaistaviksi – yhdessä!”

-Projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine
Anna Rantapero-Laine
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki
anna.rantapero-laine@espoo.fi
Projektipäällikkö Mika Lammi
Mika Lammi
Projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
mika.lammi@vantaa.fi
Teemu Hokkanen
Projektiasiantuntija
Espoon kaupunki
teemu.hokkanen@espoo.fi