Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Toteuttajat

Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto

1.4.2023

28.2.2026

Budjetti

695 015 euroa
EAKR: 416 981 euroa

Suuret kaupungit kohtaavat tulevaisuudessa monimutkaisia ja toimialarajat ylittäviä haasteita. Espoon ja Vantaan kaupungit vastaavat näihin haasteisiin käynnistämällä Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hankkeen. Se kehittää yhteistyössä toimialojen kanssa uudenlaisia ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen ja sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Haastemoottori-hankkeessa kehitetään kaupunkien yhteinen toimintamalli (moottori), jossa kerätään, muotoillaan ja priorisoidaan kaupunkien kehityshaasteita. Tämä kaikki tapahtuu avoimessa prosessissa yhdessä yritysten, tki-toimijoiden ja yliopistojen kanssa.

Haasteiden määrittelyssä tavoitellaan holistisempia hallintokuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Samalla luodaan ketterä yhteiskehittämisen malli, jossa yritykset ja muut sidosryhmät voivat osallistua kaupungin eri toimialojen haasteiden määrittelyyn, muotoiluun ja ratkaisuun – ja kehittää samalla omaa liiketoimintaansa.

Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hanke on kolmivuotinen ja sen päätoteuttaja on Espoon kaupunki ja osatoteuttaja Vantaan kaupunki. Yhteistyötä tehdään Helsingin kaupungin, VTT:n, Aalto Yliopiston sekä erilaisten yritysten ja yritysklustereiden kanssa.

Haastemoottori synnyttää kaupunkikehityksen pilotteja, jotka määritellään yhdessä yritysten kanssa. Ne toteutetaan osana kaupunkien innovatiivisia hankintoja ja kehitysalustoja.

Näkymä Keilaniemeen ja Länsiväylälle
Näkymä Keilaniemeen ja Länsiväylälle

Espoo ja Vantaa kuuluvat Suomen kiivaimmin kasvaviin kaupunkeihin, joihin muutti kumpaankin viime vuonna lähemmäs 10 000 uutta asukasta. Tämä asettaa molemmille kaupungeille suuria ja poikkihallinnollisia kehittämistarpeita niin kotouttamisen, työllisyyden, asuntorakentamisen kuin palveluverkon suhteen. Samaan aikaan Espoota ja Vantaata haastavat monen muun kasvukaupungin tavoin sosiaali- ja kasvatusalojen työvoimapula ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, kuten vaikkapa hiilineutraalisuus 2030-luvulla. Hankekaupungit pyrkivät vastaamaan haasteisiinsa innovatiivisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Haastemoottori-hanke on kaupunkitasoinen työkalu, jolla kaupungit nivovat yhteen kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden voimavaroja.

Hankkeen tuloksena kaupungeilla on aiempaa parempia ja systemaattisempia tapoja ennakoida, tunnistaa, määritellä ja jakaa haasteitaan yritysten ja muiden sidosryhmien ratkottavaksi.

Haastelähtöinen, ketterä yhteiskehittäminen tukee kaupunkien kehityskulttuurin muuttumista avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi, luoden uudenlaisia verkostoja ja kohtaamisia.

Hanke mahdollistaa sekä resurssien optimoinnin että laajan osallisuuden. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön myös muissa kaupungeissa ja kunnissa sekä kansainvälisesti.
Ihmiset työskentelemässä.
Ideointia workshopissa

”Haastemoottori on toteutuessaan ainutlaatuinen keino jäsentää ja tehdä näkyväksi kaupunkien tulevaisuuden kehityshaasteita ja osallistaa yrityksiä niiden ratkaisuun. Samalla kehitämme skaalattavan, kokeilujen avulla validoidun mallin kaupunkien haastelähtöisen yhteiskehittämisen toteuttamiseksi. Haasteet on tehty ratkaistaviksi – yhdessä!”

Yhteystiedot

Mari Päätalo
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki
mari.paatalo@vantaa.fi
Mika Lammi
Projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
mika.lammi@vantaa.fi
Veli-Pekka Korhonen
Erityisasiantuntija
Espoon kaupunki
veli-pekka.korhonen@espoo.fi