Tapahtuman tiedot

Kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää systeemistä uudistumista sekä usean sektorin yhdessä kehittämiä innovaatioita.
Mistä tiedämme, mihin innovaatiotoimintaan kannattaa panostaa? Miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan tällä hetkellä parhaiten todentaa? Miten mittarit ja arvioinnin työkalut kehittyvät? 

HEVin järjestyksessään toinen ekosysteemiseminaari järjestetään 25.4.2024 klo 13.00-16.30 Helsingissä, Scandic Helsinki Hubissa (Annankatu 18, 00100 Helsinki).
Paneudumme innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden teemaan, nostamme esille eri näkökulmia ja käymme keskustelua.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja aikaa verkostoitumiselle. Ohjelmaa voi seurata myös etänä.

Ohjelma

Näkökulmia systeemisten muutosten vaikuttavuuden arviointiin, Rose Thompson Coon, johtava asiantuntija, Sitra

HEVinnovations, 3 vuotta takana ja edessä, Suvi Hänninen, projektipäällikkö, HEVi, Helsingin kaupunki

Systeemisiä työkaluja hankeportfolion johtamiseen, Tomi Lamppula, asiantuntija, Synesis ja Minna Soittila, asiantuntija, STE Analytics

Kolme lähestymistapaa sosiaali- ja terveysalan ekosysteemien TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen, Harri Laihonen, professori, Itä-Suomen yliopisto

Innovaatiopolitiikan ja ekosysteemien vaikuttavuuden arviointi: mitä, miksi ja miten?, Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija, MDI

Paneelikeskustelu: Vaikuttavuuden tulkitseminen innovaatioekosysteemissä: mahdollisuudet ja haasteet

Panelisteina:

Ari Kurlin Niiniaho, kehittämisasiantuntija, Innokaupungit

Leena Kunttu, erityisasiantuntija, Vaasan yliopisto

Venla Virkamäki, EU-erityisasiantuntija, Uudenmaan liitto

Minna Torppa, ohjelmajohtaja, Forum Virium Helsinki

Kommenttipuheenvuoro: Vaikuttavuus käytännössä innovaatioekosysteemeissä | Ne pienemmät ja suuremmat askeleet, Krista Keränen, Liiketoimintamuotoilija, kouluttaja ja tutkija, Vision Factory Oy

Ohjelmassa on myös vapaata keskusteluaikaa, kahvia, pientä syötävää ja aikaa verkostoitumiselle.

Ilmoittaudu mukaan!