HEVinnovations-ohjelman EAKR-rahoitushakukierros on käynnistynyt

Kuva: Jussi Hellsten

HEVinnovations eli HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma. HEVi pohjautuu pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimukseen, jonka tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden innovaatioportfoliota ja kestävämpää pääkaupunkiseutua. Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitetaan hankkeita, jotka saattavat alan keskeisimmät toimijat yhteen niin kaupunkien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten osalta.

Ohjelma tukee alueen innovaatiotoimintaa, vahvistaa osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja, uusia yrityspalveluita ja innovaatiolähtöistä yrittäjyyttä. Hankkeet tarjoavat kasvun paikan kunkin kärkiteeman innovaatiotoiminnalle ja ekosysteemeissä toimiville yrityksille. Toiminnan vaikutukset jatkuvat pitkälle hankkeiden päättymisen jälkeen.

HEVinnovations-ohjelman kolmas rahoitushakukierros on nyt käynnistynyt ja haettavissa on 2,6 miljoonaa euroa EAKR-tukea. Rahoitettavaksi haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaisia EAKR-hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian sekä uusien avauksien piirissä. Hankkeiden vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun, kehittäen alueelle vaikuttavaa innovaatio- ja ekosysteemitoimintaa.

Kuva: Sinna Marjamaa

Hakukierroksella keskitytään kolmeen kärkiteemaan

HEVi-ohjelman Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut -teemassa kehitetään kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä innovatiivisia ratkaisuja kompleksiseen kaupunkiympäristöön. Teema synnyttää ratkaisuja, jotka auttavat kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä, avaten samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hyvinvointi ja terveysteknologia -teema tuo yhteen alueen kaupungit, korkeakoulut ja muut alan toimijat, jotka kehittävät hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Yhteistyön yhtenä tuloksena yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia palvelupolkuja. Teeman aloitteet suunnitellaan tarvelähtöisesti, ja ne tulevat luonnolliseksi osaksi olemassa olevaa toimintaa. Kehittämishankkeet voidaan kytkeä monipuolisesti kaupungin eri palveluihin – myös asiakkaiden hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen -teemassa kehitetään uusia innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemejä pääkaupunkiseudun monipuoliseen ja dynaamiseen toimintaympäristöön. Teema luo joustavuutta hankkeiden toimintaan antaen toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä uusiin kasvualoihin. 

Tukea ja sparrausta rahoitusta hakeville

HEVin hanketiimi tukee hankevalmistelua ja auttaa sovittamaan hankeideat ekosysteemisopimuksen mukaisiksi. HEVin verkkosivuilta löytyy hakijoille tärkeää tietoa rahoituksen hakemisesta ja hakemuksen kirjoittamisesta. Lisäksi hanketiimi järjestää hakuinfon ja sparraa hankevalmistelijoita.

HEVi-ohjelman rahoitus on Euroopan Unionin EAKR-tukea ja tuen edellytyksenä on 40% omarahoitusosuus.

Lue lisää EAKR-rahoitushakukierroksesta

Haku on käynnissä 25.1.2024-14.3.2024. Hakuilmoituksen löydät täältä.

Valmistelijoiden tueksi laaditun hakupaketin löydät täältä.

Hakuinfo järjestetään maanantaina 29.1.2024 Teamsissä. Löydät tietoa infosta täältä.

Hankerahoituksesta voit lukea lisää täältä.

HEVi-tiimin yhteystiedot löydät täältä.