Kumpulan kampuksen yhteiskäyttövalmiuksia kehittämässä

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tapahtuu. Uusi hanke, Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST), käynnistyi alkuvuodesta 2023. Tämä monitahoinen projekti kietoutuu useiden eri toimijoiden yhteistyöhön. Kumpulan osahankkeessa kehitetään kampuksen tiloja niin, että ne palvelevat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

Kumpulan kampus tuo yhteen luonnontieteen osaajat

Helsingin yliopiston Kumpulan kampus on keskittynyt eksaktien luonnontieteiden tutkimukseen ja opetukseen. Kumpulanmäen kampusalueella toimii yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lisäksi paljon muitakin toimijoita, kuten Ilmatieteenlaitos, Helsinki Think Companyn yrittäjyysyhteisö ja Kumpula Business Labsiin sijoittuneita kemian alan yrityksiä. Uutena tulokkaana kampukselle saatiin tänä syksynä Helsingin luonnontiedelukio, joka aloitti lukuvuotensa lukiokoulutukselle varta vasten rakennetussa uudisrakennuksessa, mutta osin myös yliopiston tiloissa. 

Jutun kirjoittaja Eveliina Hietakymi kuvattuna työpaikallaan Kumpulan kampuksella taustalla rakennusvaiheessa oleva luonnontiedelukio (Kuva: Veikko Somerpuro).
Jutun kirjoittaja Eveliina Hietakymi kuvattuna työpaikallaan Kumpulan kampuksella taustalla rakennusvaiheessa oleva luonnontiedelukio (Kuva: Veikko Somerpuro).

Myös JAVIST-hankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen eri osaajien tieto ja taito jakamiskulttuuria edistävän tilankäytön kehittämiseen. Hankekonsortio muodostuu pääkaupunkiseudun isoimmista tekijöistä: Helsingin yliopiston lisäksi mukana ovat Helsingin kaupunki, Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopistokiinteistöt. Hankkeen keskiössä on osallistaa myös oppimistilojen loppukäyttäjät ja alan yritykset yhteiskehittämiseen. Hankkeessa määritellään moninaisia testiympäristöjä joihin yritykset pääsevät pilotoimaan tuotteita ja palveluitaan liiketoimintaidean kehittämiseksi. Testiympäristöinä on niin fyysisiä kuin digitaalisiakin oppimis- ja TKI-ympäristöjä. Kehitystyöhön yrityksille on tarjolla hankkeen edetessä yliopistojen tutkijoiden kehittämä validointityökalu. 

Jaettu kampus luo jatkumoa koulutusasteiden välille

JAVIST-hankkeessa Kumpulan osahanketta pyörittää Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen projektiryhmä kemian opettajankoulutusyksiköstä. Luonnontiedelukiolla ja yliopiston tiedekasvatuksella on taustallaan jo monivuotinen yhteistyö toimintamuotojen kehittämiseksi. Lisäksi Helsingin kaupunki on hankkeessa yhtenä osatoteuttajana, joten tilojen yhteiskehittäminen luonnontiedelukion kanssa oli luontainen valinta hankkeen pilottikohteeksi. 

Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)
: Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)

Tiedekasvatuksen vetovoimatekijänä Kumpulassa ovat viisi LUMA-tiedeluokkaa, joiden tutkimukseen pohjautuva ja opettajankoulutukseen linkittyvä toiminta kattaa kaikki tiedekunnan osastot: fysiikka, geotieteet ja maantiede, kemia, matematiikka ja tilastotiede sekä tietojenkäsittelytiede. Tiedeluokat ovat keskiössä lukio-korkeakouluyhteistyön kehittämisessä. Lukioiden ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on tärkeä osa myös uutta lukiolakia. Tutkimusten mukaan (Ikävalko ym., 2023) on merkityksellistä, että lukiolaiset näkevät, kuinka monipuolista ja kiinnostavaa tutkimusta yliopistolla tehdään ja millaiset ovat jatko-opintojen mahdollisuudet.

Kun yliopistokampus tulee lukiolaisille tutuksi ja turvalliseksi, on heidän helppo siirtyä täällä myös jatko-opintojen pariin. Käyttäjäkartoituksen perusteella lukion opettajat ja rehtori kokevatkin yliopiston läheisestä sijainnista olevan erityisesti hyötyä jaetun pedagogisen viisauden näkökulmasta. Lukiolaiset käyvät tiedeluokissa opintokäynneillä, joiden sisältö voidaan helposti räätälöidä käynnissä olevan opintojakson tarpeisiin. Joltain osin tiedeluokkien varustelu voi olla laajempaa kuin lukion opetustiloissa, jolloin yliopiston laboratorioihin työskentelemään pääsy hyödyttää lukiota myös tutkimuksellisen opetuksen toteuttamisessa. 

Neljä lukiolaista kokoontunut pöydällä olevan mittauslaitteen äärelle. Opiskelijat hymyilevät. Yksi opiskelijoista säätää laitteen vipuja.
Lukiolaisia toiminnallisella opintokäynnillä fysiikan tiedeluokka Fotonissa (Kuva: Pinja Tolvanen)

Lukion opetussuunnitelmassa on merkittävässä osassa myös monialainen yrittäjyysosaaminen. Kampuksella tähän on hyvät edellytykset jo laajan toimijaverkoston myötä. Hankkeen toimenpiteinä on ideoitu esimerkiksi mahdollisia yrittäjyyskasvatuksen opintojaksoihin soveltuvia lukiolaisten työpajoja Helsinki Think Companyyn. Myös Kumpula Business Labsin mahdollisuuksia olla osallisena lukioyhteistyössä selvitetään.  

Hankkeen edetessä tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri sidosryhmien ja palveluntuottajien välillä, jotta voitaisiin kehittää yhteiskäytön malleja, jotka palvelevat laajemmin eri koulutusasteita. Kampuksen kehitys edustaa merkittävää askelta kohti innovatiivisia oppimisympäristöjä ja yhteiskäyttöisiä tiloja, jotka voivat edistää oppijoiden tarpeita ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. 

Joulukuussa hanke järjestää työpajan, jossa verrataan kokemuksia jaettujen kampusten käytänteistä. Kumpulan luonnontiedelukion lisäksi osallistumassa on myös Aalto-yliopistolla sijaitseva Haukilahden lukio. Hankkeen myötä on tarkoitus levittää tietoutta laajemminkin. Hankkeen tulokset voivat toimia mallina myös muille kaupungeille ja koulutuslaitoksille, jotka ovat ottamassa samanlaisia kehitysaskelia. 

Tilanhallintaa, opetusteknologiaa ja viihtyvyyttä

Jotta kampuksella tilojen yhteiskäyttäminen arjessa muovautuisi mahdollisimman sujuvaksi ja tehokkaaksi, on tunnistettu tarpeita muun muassa erilaisten teknologisten ratkaisuiden pilotoinneille. Esimerkiksi opetustilojen todellisten käyttöasteiden selvittäminen olisi tarpeellista yliopiston ja lukion lukujärjestysten sovittamiseksi. Koska kampus on alun perin suunniteltu hyvin rajatulle käyttäjäryhmälle, tarvitsevat myös erilaiset infonäytöt ja vyöhykkeisyyttä hyödyntävät lukitusjärjestelmät päivitystä nykyaikaiselle tasolle. 

Kampuksen opetustiloja on vaiheittain uusittu viime vuosina, ja lukiorakennuskin on uunituore. Kuitenkin opetukseen toivotaan ratkaisuja, jotka tukevat opetustilojen ja teknologian mielekästä pedagogista käyttöä sekä lisäävät tilojen viihtyvyyttä. Myös opiskelijoiden fyysiseen ja sosiaaliseen aktivointiin keskittyvät uudet ratkaisut ovat toivottuja, koska nykyopinnoissa opiskelijat altistuvat paljon ruudun äärellä opiskelulle. 

Ohjaaja laittaa oppilaalle VR-laseja päähän.
Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mielekäs pedagoginen käyttö rikastuttaa kampuksen oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Kuvassa maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopisteen toimintaa ns. VR-kopeissa. (Kuva: Tuure Uusitalo)

Onko yrityksenne toimialaa esimerkiksi opetusteknologia, tilanhallinta tai kalustevalmistus? Tarvitseeko jokin tuotteenne pilotointia aidossa testiympäristössä? Kutsumme teidät yhteiskehittämään tuotettanne yliopiston toimijoiden kanssa. Ole yhteydessä, niin keskustellaan yrityksenne tarpeista lisää! Kumpulan osahankkeen johtava tutkija johannes.pernaa@helsinki.fi 050 348 0567 

Alkuperäinen teksti on julkaistu marraskuussa 2023, kirjoittajana Eveliina Hietakymi, Helsingin yliopiston tiedekasvatus. 

JAVIST-hankkeesta voit lukea lisää täältä.