Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulle

Hankkeen toteuttajat

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto

1.1.2023 – 31.12.2025

Hankkeen budjetti

1 429 759 euroa
EAKR: 857 858 euroa

Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulle -hankkeen (LYPPE) tavoite on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä tukemalla ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista sekä asettumista pääkaupunkiseudulle. 

Hanke luo uudenlaisen mallin ja toimintatavan, joka auttaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä  kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä kasvamaan ja toimimaan pääkaupunkiseudulla tehokkaasti. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa, joita ovat muun muassa ulkomailla toimivat Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot sekä pääkaupunkiseudulla kasvuyrittäjyyttä edistävät tahot. 

Yhteistyötä kaupunkien välillä

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat hankkeiden toteuttamiseen yhdessä. Hankkeen toteutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu asiantuntijoita kaikista kolmesta kaupungista. 

Hanketiimi rakentaa palveluportfoliota, jonka tarkoituksena on mahdollistaa entistäkin sujuvampi aloitus pk-seudulle saapuville kasvuyrityksille.

Palveluportfolioon kuuluu muun muassa yritysten henkilökohtainen neuvonta, minkä tarkoituksena on tehdä asettautumisesta ja kasvun alulle saamisesta helppoa. Mukana olevilla yrityksillä on myös mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa. Neuvonta tukee osaltaan toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja jatkuvaa kehitystä.

Ihmiset työskentelemässä.

Mukana laaja kumppaniverkosto

LYPPE-hankkeessa keskitytään kansainvälisten kasvuyritysten kiinnittymiseen liittyviin toimintoihin palvellen varhaisen vaiheen kansainvälisiä startup-yrityksiä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa, joita ovat ulkomailla olevat Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot.

Organisaatioita ovat 

 • ulkoministeriön kaupalliset edustustot, 
 • Business Finland edustajat, 
 • Finncham verkosto, 
 • Helsinki Partners ja Enter Espoo ulkomaisissa tapahtumissa sekä 
 • Nordic Innovation House verkosto.

Suomessa olevia elinvoimaa ja kasvuyrittäjyyttä edistävät 

 • Maria01,
 • AGrid toimijat,
 • Leija Yrityspalvelukeskus,
 • Slush, 
 • Arctic15, 
 • Health Incubator Helsinki, 
 • EdTech Hautomo Helsinki, 
 • Urban Tech Helsinki, 
 • Kampusinkubaattorit, 
 • XR Center, 
 • ESA BIC,
 • FiBAN,
 • FVCA,
 • Business Finland,
 • Migri,
 • pankit,
 • Helsingin Seudun kauppakamari,
 • yliopistot, VTT ja muut tutkimuslaitokset.  

Softlanding-palvelut tukevat kansainvälisiä kasvuyrityksiä

LYPPE-hanke täydentää pääkaupunkiseudulla jo olemassa olevaa kaupunkien palvelutarjontaa. Hankkeella tähdätään merkittävään laadulliseen ja määrälliseen muutokseen ulkomaisten kasvuyritysten saapumisessa pääkaupunkiseudulle. Yritysten vaiheita, joissa hankkeen asiantuntijat neuvovat, ovat mm.:

 • startup permit eli oleskelulupa EU:n ulkopuolelta tuleville kasvuyrittäjille, 
 • yrityksen perustaminen, 
 • rahoitus,
 • kontaktien luominen asiakkaisiin ja kumppaneihin, 
 • rahoitus,
 • toimitilat. 

Toimenpiteiden avulla ohjataan tehokkaaseen softlanding -kiihdytykseen siten, että yritykset pääsevät osaksi sopivia kasvun paikkoja pääkaupunkiseudulla.

Helsinki Partners / N2 Albiino

Kaupunkien eri toimialojen palvelut on kytketty osaksi hankkeen palvelukonseptia. Hanke tukee yritysten kytkeytymistä osaksi esimerkiksi lupapalveluita sekä tontteja ja testialustoja hallinnoivia tahoja.  Kaupunkien tuottama tieto esimerkiksi asiakas- ja liikennevirtoihin, infraan sekä englanninkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyen on yritysten saatavilla ja käytettävissä. Tieto annetaan yritysten käyttöön kaupunkien avoimen datan periaatteiden mukaisesti. 

Hanke kehittää uudenlaisia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotta kasvuyritykset pääsevät osaksi pääkaupunkiseudun ekosysteemiä. Hankkeeseen kuuluu myös ulkomailla toteutettavia tilaisuuksia, jotka ovat merkittäviä hankekannan lisäämiseksi. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Tarjoamme kasvuyrityksille helpon ja tehokkaan tien globaaliin kasvuun pääkaupunkiseudulla. Hankkeen aikana pääkaupunkiseudulle tulee sijoittumaan kymmeniä kasvuyrityksiä ja kaupunkien kasvuyrityspalvelut uudistuvat entistäkin asiakaslähtöisemmiksi ja sujuviksi.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää saada nopeasti maailmanvalloitukseen valmiita kasvuyrityksiä kasvamaan pääkaupunkiseudulla. Menetelmällisesti hanke kohdistuu yrityspalveluiden toimintamallin uudenlaiseen kehittämiseen hyödyntämällä jo olemassa olevia yrityshautomoita, palveluita ja verkostoja. 

N2 Albiino / Helsinki Partners
Kuva: Helsingin kaupunki

Yhteystiedot

Teemu Seppälä

Startups Soft Landing Lead

Helsingin kaupunki

teemu.seppala@hel.fi

Mikko Armila

Senior Business Advisor

Helsingin kaupunki

mikko.armila@hel.fi

Jochen Faugel

Business Advisor

Helsingin kaupunki

jochen.faugel@hel.fi

Sini Karhunen

Senior Planning Officer

Espoon kaupunki

sini.karhunen@espoo.fi

Sergey Troshkov

Project Manager

Vantaan kaupunki

sergey.troshkov@vantaa.fi