Maailmaa muuttavia innovaatioita ja ratkaisuja tämän päivän suuriin kestävyyshaasteisiin

Kuva: Jussi Hellsten

Pääkaupunkiseudun kaupungit kehittävät ratkaisuja tämän päivän suuriin kestävyyshaasteisiin yhteisellä innovaatio-ohjelmalla. HEVinnovations on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen ohjelma, joka pohjautuu pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimukseen. Ohjelmassa rakennetaan tulevaisuuden innovaatioportfoliota ja kestävämpää pääkaupunkiseutua.

Kolmas rahoitushakukierros on auki

HEVi-ohjelman kolmas rahoitushakukierros on käynnissä ja haettavissa on 2,6 miljoonaa euroa EAKR-tukea. Ohjelmaan haetaan mukaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen, hyvinvoinnin ja terveysteknologian sekä uusien avauksien piirissä. Hakua raamittavat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. 

Yhteistyö edistää alueen innovaatiotoimintaa ja innovaatiolähtöistä yrittäjyyttä

HEVinnovations-ohjelma vahvistaa alueen osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja sekä uusia yrityspalveluita. Ohjelman kautta rahoitettavat hankkeet muodostavat innovaatioportfolion, joka saattaa alan keskeisimmät toimijat yhteen niin kaupunkien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten osalta.

Hankkeet tukevat pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja koordinaatiota. Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. Myös korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt voivat toimia hankkeiden kohderyhminä. 

Ohjelman toiminta tiivistää kaupunkien välistä yhteistyötä ja tuottaa lisäarvoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-prosesseihin. Tavoitteena on kaupunkikehityksen haasteiden ratkaiseminen pääkaupunkiseututasoisen verkoston yhteistyössä, jonka lisäksi fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. Rahoitettavien hankkeiden vaikutuksesta syntyy alueellista elinvoimaa, kasvua ja kilpailukykyä.

Tukea myönnetään enintään kolmivuotisiin hankkeisiin. EAKR- ja valtion rahoitus voivat kattaa korkeintaan 60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää EAKR-rahoitushakukierroksesta

Haku on käynnissä 25.1.2024-14.3.2024. Hakuilmoituksen löydät täältä.

Valmistelijoiden tueksi laaditun hakupaketin löydät täältä.

Hakuinfo järjestetään maanantaina 29.1.2024 Teamsissä. Löydät tietoa infosta täältä.

Hankerahoituksesta voit lukea lisää täältä.

HEVi-tiimin yhteystiedot löydät täältä.