Tiedote 1.6.2022

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus (HEVi) vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVin pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden kaupunkikehittämiseen ja innovaatiotoimintaan vuosien 2021–2027 aikana.

Pääkaupunkiseudun kaupungit rakentavat uusilla hankkeilla kestävää kaupunkia ja edellytyksiä uusien innovaatiovetoisten yritysten synnylle sekä olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kehittymiselle. Ensimmäinen hankerahoitushaku avataan yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa 15.8.2022.

”Suomi on pieni maa, mutta vahvuutemme on kyky tehdä merkittäviä asioita yhdessä. Siksi myös pääkaupunkiseudun kehittämisessä parhaat tulokset saavutetaan hyvällä, rajat ylittävällä yhteistyöllä”, toteaa Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Harri Paananen.

Parempaa synergiaa hankkeiden välille

Laajoissa kehittämishankkeissa ja erityisesti useiden hankkeiden kokonaisuuksissa on usein haastavaa sovittaa erilaisia lähestymistapoja ja tuloksia yhteen. Hyvää oppia tähän on tarjonnut 6Aika – kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat toteuttaneet vuosina 2014–2022.

”Olemme jo 6Aika-yhteistyössä oppineet tästä sovittamistyöstä paljon, ja HEVissä tavoittelemme entistä parempaa synergiaa hankkeiden välillä. Näin voimme luoda järkeviä ja oikeasti vaikuttavia kokonaisuuksia”, Paananen visioi.

Hankerahoitushakuja avataan niistä teemoista, joissa on tunnistettu kehitystarpeita ja -valmiuksia. Näitä ovat esimerkiksi älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä uudet oppimisympäristöt.

“Pääkaupunkiseudulla on vahvoja osaamiskeskittymiä sekä tutkimuksessa että yritystoiminnassa. Esimerkiksi vähähiilisiin ja resurssiviisaisiin ratkaisuihin liittyvät teemat ovat ajankohtaisia ja houkuttelevia, samoin digitaaliset kaupunkiratkaisut”, toteaa Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa.

”Myös erilaisten hyvinvointiin liittyvien ratkaisujen kysyntä on kasvussa ja kansainvälisyyden edistäminen on keskeistä liiketoimintaekosysteemien menestymiseksi. Tätä ulottuvuutta on mielestäni hyvä edistää”, Viljamaa lisää.

Ekosysteemisopimuksella kaupungit vahvistavat pääkaupunkiseudun kehitys- ja kokeiluympäristöjen verkostoa, innovaatio- ja osaamiskeskittymiä sekä yritysten liiketoimintaa kehittäviä palveluita.
”Odotan pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen avulla toteutettavilta hankkeilta kunnianhimoa ja ennakkoluulottomuutta, mutta myös konkreettisia tuloksia. Samalla toivon niiltä vaikuttavuutta, joka ulottuu pitkälle hankkeiden päättymisen jälkeiseen aikaan”, sanoo Helsingin kaupungin Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön vs. päällikkö Kimmo Heinonen.

Tulevaisuuden innovaatioita ja hyvinvointia kehitetään yhdessä

Yhteisen innovaatiokokonaisuuden hankkeissa korostuu tiivis yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkien, yritysten ja tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kesken.

”Ekosysteemisopimuksen hankkeilla pureudumme sellaisiin teemoihin ja haasteisiin, jotka ovat relevantteja tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niin seudullisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin”, Heinonen painottaa.

Harri Paananen korostaa myös yhteisiä päämääriä: ”HEVin perimmäinen tavoite on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä parempi koti kaikille meille asukkaille. Samalla viemme suomalaisia innovaatioita maailmalle ja tulemme entistä paremmiksi yhteiskehittäjiksi.”

Ensimmäinen hankerahoitushaku auki elokuussa

Ensimmäinen HEVin hankerahoitushaku avataan yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa 15.8.2022. Haun sisällöstä saa tietoa tarkemmin Rakennerahastot.fi-sivuilta.

Kaupunkikehittämisen hankeideoita kerätään – ole yhteydessä kaupunkeihin

Innovaatiohankkeista kootaan myös laajempaa kokonaisuutta, jolloin kaupunkien apu hankevalmistelussa on tärkeää. Jos sinulla on hankeidea, ole yhteydessä kaupunkeihin. Kaupungit auttavat idean jalostamisessa ja hankevalmistelussa. Lisää tietoa HEVi-kokonaisuudesta löytyy verkkosivuilta hevinnovations.fi.

Tietoa ekosysteemisopimuksesta

Helsinki, Espoo ja Vantaa solmivat työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteisen pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosiksi 2021–2027. Sopimus on osa laajempaa ekosysteemisopimusten kokonaisuutta, joka kattaa yhteensä 16 sopimusta suomalaisten yliopistokaupunkien kanssa.

Pääkaupunkiseudun toiminnan koordinaatiota rahoitetaan Uudenmaan liiton ja kaupunkien rahoituksella.
HEVin kautta käynnistettäviä hankkeita tuetaan EU-hankerahoituksella.

Kärkiteemoja ovat:
1. Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
2. Hyvinvointi ja terveysteknologia
3. Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut
4. Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen

Ota meihin yhteyttä hankeideoihin liittyen:

Helsingin kaupunki: Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi
Espoon kaupunki: Pekka Enroth, pekka.enroth@espoo.fi
Vantaan kaupunki: Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi

Lisätietoja HEVi-kokonaisuudesta:
Helsingin kaupunki: Saana Rantsi, saana.rantsi@hel.fi