Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä pk-yrityksille

Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä -hankkeen päämääränä on luoda pienille ja keskisuurille pelialan yrityksille puitteet uudelle ja kestävälle liiketoiminnalle.  Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan pelialan osaamiskeskittymänä, ja houkutella kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia osaksi toimintaa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pienten ja keskisuurten suomalaisten pelialan yritysten määrää, laatua, yhteistyötä ja työllistämisvalmiutta.

Hankkeen kulmakivet rakentuvat fyysisen toimintaympäristön ympärille. Hankkeen myötä Espooseen luodaan pelialan keskittymä eli GameHUB. GameHub tarjoaa peli- ja luovien alojen startup-yrityksille työskentely- ja kokoontumistiloja, joissa yrityksille tarjotaan käytännön tukea sekä resursseja, kuten esimerkiksi kiihdyttämö- ja hautomopalveluita.

Toimintamalli tukee laajempaa liiketoimintakehitystä luovilla aloilla ja tarjoaa mahdollisuuden yhteistyölle.

Toteuttajat

Espoon kaupunki

Kesto

1.10.2023-30.9.2025

Budjetti

518 397 €

EAKR: 311 038 €

Hankkeen tavoitteena on vastata kotimaisen pelialan tarpeisiin kattavasti. Samalla se vahvistaa alan osaamista, luo uusia työpaikkoja ja käynnistää myönteisen kehityskierteen yhteistyössä oppilaitosten ja luovien alojen kanssa.

Julkiset yrityspalvelut integroidaan osaksi digitaalisten luovien alojen liiketoiminnan kehittämistä, hyödyntäen Espoon yrityspalveluekosysteemiä sekä strategisia kumppanuuksia pelialan yhdistysten, yritysten ja eri oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa toimivat pelialan asiantuntija ja projektipäällikkö, jotka vastaavat pelialan verkostoista, toiminnasta, tilasta, tapahtumista ja viestinnästä. Tämä varmistaa vahvat yhteydet pelialan toimijoihin, järjestöihin ja oppilaitoksiin, edistäen keskittymän menestyksekästä kehitystä.

Kuva: N2 Albiino

Yhteystiedot

Daniela Metsäranta

Projektipäällikkö

Espoon kaupunki

daniela.metsaranta@espoo.fi

Jonne Taivassalo

Erityissuunnittelija, Lab Master

Espoon kaupunki

jonne.taivassalo@espoo.fi