Mitä ratkaisuja yrityksellänne on tarjota energiapositiivisten alueiden suunnitteluun? – Vastaa kyselyyn

Vantaan kaupunki kartoittaa energia-, kiinteistö- ja rakennusalojen yritysten ajankohtaisia näkemyksiä alueellisista energiaratkaisuista ja energiapositiivisista alueista. Helmikuun ajan avoinna olevan verkkokyselyn pohjalta laaditaan markkinaselvitys, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa ajankohtaisissa aluekehityshankkeissa ja suunnittelukohteissa Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Vantaan kaupunginmuseo
Kuva: Eero Happonen

Kaupungeissa tehdään merkittäviä energiankäyttöön, ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia alueellisia ratkaisuja ja investointeja. Samaan aikaan energiamurros etenee vauhdilla, ja uusia ratkaisuja ja teknologioita syntyy jatkuvasti. Siksi kaupungit tarvitsevat ajankohtaista tietoa markkinoilla olevista teknologioista ja palveluista sekä valmiuksista lähteä kehittämään innovatiivisia energiaratkaisuja vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön.

Juuri nyt Vantaalla kehitetään energiapositiivista aluetta Aviapolikseen sekä alueellista energiapalvelumallia sovellettavaksi eri suunnittelukohteissa. Suunnittelun tueksi Vantaa yhdessä kumppaneidensa kanssa haluaa kartoittaa markkinoiden nykytilannetta ja tarjontaa, sekä kuulla energia-, kiinteistö- ja rakennusalan yritysten näkemyksiä alueellisten energiaratkaisujen ja energiapalveluiden suunnittelusta ja toteutuksista. Vastausten avulla kaupungeissa voidaan tehdä parempia päätöksiä alueiden suunnittelussa ja huomioida alan toimijoiden tuoreet näkemykset ja kehitteillä olevat ratkaisut.

Yhteistyö on keskeinen osa energiapositiivisten alueiden ja ylipäätään alueellisten energiaratkaisujen suunnittelua, ja kaupungit voivat toimia monipuolisina kokeilualustoina yrityksille ja tutkimuskumppaneille. Kyselyn yhteydessä on mahdollisuus ilmaista kiinnostus yrityksen ratkaisujen esittelyyn kaupungin ja pilottialueiden toimijoille.

Kyselyvastausten pohjalta laaditaan markkinaselvitys, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa ajankohtaisissa suunnittelukohteissa Vantaalla sekä muualla pääkaupunkiseudulla. Kysely toteutetaan Vantaalla käynnissä olevien EU-rahoitteisten Neutralpath- ja ENPA-hankkeiden yhteistyönä.

Mikä? Markkinakysely alueellisista energiaratkaisuista ja energiapositiivisista alueista

Kenelle? Energia-alan sekä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille

Vastausaika? Kysely on avoinna 3.3.2024 asti

Vastaa kyselyyn

Kiitos jo etukäteen osallistumisestasi!

Kuva Vantaalta
Kuva: Eero Happonen

Hankkeet vauhdittamassa hiilineutraalisuustavoitetta

Neutralpath-hankkeessa viisi eurooppalaista kaupunkia kehittää ratkaisuja kaupunkien energiamurroksen vauhdittamiseksi, tukien kehitystä kohti hiilineutraaleja kaupunkeja. Vantaalla suunnitellaan energiapositiivinen alue Aviapolikseen sekä vauhditetaan kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen ilmastoratkaisuja koko kaupungin alueella. Neutralpath-hanke on Euroopan unionin rahoittama. Lisätietoa löydät täältä

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta.  Hankkeeseen otetaan mukaan todellisia pilottikohteita. Hanke tuo ekosysteemiin mukaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja luo pk-yrityksille paremmat edellytykset toimittaa palveluitaan pääkaupunkiseudun kaupungeille. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Tutustu hankkeeseen täältä.