Kyvykkyydet innovaatio-ekosysteemeissä-työpaja

Kaupungit ja Tulevaisuus 3/4:  Kyvykkyydet innovaatioekosysteemeissä  HEVi-ohjelma on yhdessä Demos Helsingin kanssa tuottanut pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan toimintaympäristöanalyysin. Tämän kertaisessa Kaupungit ja tulevaisuus -tilaisuudessa pääsemme tutustumaan toimintaympäristöanalyysissä syntyneeseen kyvykkyyskarttaan, ja soveltamaan sitä omaan toimintaamme. Kartan avulla tutustumme kaupungin rooleihin suunnannäyttäjänä, välittäjänä ja mahdollistajana, ja perehdymme kunkin roolin päätehtäviin sekä tarvittaviin kyvykkyyksiin voidaksemme luoda maksimaalisesti hyötyä alueen innovaatioekosysteemeille. […]