Hakuinfo 31.5. klo 15-16

Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäisen hankerahoitushaun hakuinfoa! Hakuinfossa kerrotaan hankehaun sisällöistä ja kriteereistä. Avautumassa on kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, joka liittyy pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimukseen.

Tilaisuus pidetään verkossa, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Mukaan pääset Teams-linkin kautta täältä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgzNzBjNzAtYTRjZS00NmI2LThmMmQtOTc4MGJlNmFjYTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%228e20855f-e8de-4a29-b9a3-cff3373fd63a%22%7d

Tervetuloa!

Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon: saana.rantsi@hel.fi.

Hakuinfo 31.5. klo 15-16

Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäisen hankerahoitushaun hakuinfoa! Hakuinfossa kerrotaan hankehaun sisällöistä ja kriteereistä. Avautumassa on kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, joka liittyy pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimukseen.

Tilaisuus pidetään verkossa, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Mukaan pääset Teams-linkin kautta täältä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgzNzBjNzAtYTRjZS00NmI2LThmMmQtOTc4MGJlNmFjYTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%228e20855f-e8de-4a29-b9a3-cff3373fd63a%22%7d

Tervetuloa!

Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon: saana.rantsi@hel.fi.

Päivä

31 touko 2022
Expired!

Aika

15:00 - 16:00

Sijainti

Teams-verkkotilaisuus