Uusi yhteistyöhanke digitaalisten luovien alojen yritysten ja yrittäjien tukena

Viime vuoden marraskuussa polkaistiin käyntiin Digital Creative Industries and Beyond (DCIB) -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ja edistää digitaalisten luovien alojen yritysten ja yrittäjien osaamista, kestävyyttä ja yhteistyötä.

DCIB-hankkeeseen kuuluvan virtuaalituotanto-pilottiohjelman osallistujia tutustumassa Motion Capture studion toimintaan Metropolia Ammattikorkeakoululla helmikuussa 2024. (Kuva: Juha Pihanen)

Kolmivuotisessa DCIB-hankkeessa luodaan konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia sekä tuetaan teknologista ja kestävän kehityksen osaamista digitaalisten luovien alojen (AV, audio, XR, peliala) yritysten ja yrittäjien liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon sekä menestyksen kasvattamiseksi. DCIB on EU:n osarahoittama hanke. Hanke on osa pääkaupunkiseudun HEVinnovations-ohjelmaa sekä kansallista Innokaupungit-verkostoa.

 

Hankkeessa on tavoitteena vahvistaa ja edistää:

 • digitaalisten ja luovien alojen yhteistyötä ja yhteiskehittämistä
 • uusien teknologioiden laajempaa hyödyntämistä luovilla ja muilla aloilla (cross-sector / cross-media)
 • kestävien uusien liiketoimintaa, kasvua ja osaamista edistävien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä
 • avoimen ja luvitetun IP:n ja datan hyödyntämistä yritystoiminnassa, sekä
 • kehittää alan ekosysteemiä ja verkostoja, osaamiskeskittymätoimintaa ja tukea uutta liiketoimintaa edistäviä palveluita.

 

Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi:

 • TAPAHTUMIA: Erilaisia ja erikokoisia tapahtumia alan osaajien tiedon ja taidon kasvattamiseksi, sekä alan sisäisen verkottumisen edistämiseksi.
 • PILOTTIOHJELMIA: Luovan alan osaajille suunnattuja osaamista kehittäviä kokonaisuuksia (tämän vuoden teemoina on virtuaalituotanto, ekokoordinointi ja tuotekehittely).
 • MENTOROINTIA: Neuvontaa, asiantuntijapalveluita ja sparrausta alalla toimiville yrityksille.

 

DCIB-hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja sen osatoteuttajia ovat Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hankkeen projektipäällikköinä toimii Anna Muukkonen Metropolialta, Taina Seitsara Helsingin kaupungilta ja Johanna Wartio Aalto-yliopistosta. Lisäksi hankkeen työryhmään kuuluu Metropolia AMK:lta projektituottaja Meeri Lehto (kokopäiväinen) sekä asiantuntijat Kaisa Astikainen, Taku Kaskela ja Samuli Homanen. Aalto-yliopistosta mukana on asiantuntija Pia Naarajärvi.

Hankkeen mahdollistajana ja hankkeessa toteutettujen toimien juurruttavana tahona toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun Luova Dimensio -yhteistyöalusta. Helsingin kaupunki vahvistaa digitaalisten luovien alojen yrityksille suunnattuja neuvontapalveluita ja PK-seudun luovien alojen startup-ekosysteemin kansainvälistymistä.

Virtuaalituotanto-pilottiohjelman osallistujat vierailulla Suomen suurimmalla LED- ja virtuaalituotantostudiolla, Fireframe Studiosilla maaliskuussa 2024. (Kuva: Juha Pihanen)

Tapahtumia, pilottiohjelmia ja muita toimia

Vuoden 2024 alkuvaiheiden aikana hankkeen työryhmä on pikkuhiljaa muovautunut uomiinsa, ja olemme päässeet toteuttamaan hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä. Vuoden ensimmäisiin kuukausiin on mahtunut seuraavia toimia:

 • 10 viikkoa kestävä virtuaalituotanto-pilottiohjelma
 • 90 Day Finn haku (Digital Creative -pilotti osana 90 Day Finn -ohjelmaa)
 • Opiskelijoille kohdennettu digitaalisten luovien alojen Duunitori-tapahtuma Metropolian Arabian kampuksella
 • Ekokoordinaattorit av-alalla -kartoitus, jolla kerättiin tietoa ja materiaalia syksyllä alkavaa ekokoordinoinnin pilottiohjelmaa varten
 • Toukokuussa tapahtuvan SHINE! kumppanuustapahtuman valmistelu
 • Kevään lopulle sijoittuvan heTKInen-verkostoitumistapahtuman suunnittelu

 

Jo toteutettujen toimien lisäksi olemme valmistelemassa vielä tälle kevätkaudelle:

 • heTKInen aamukahvihetken hankkeeseen sopivalla teemalla Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa
 • Aamiaistapahtumasarjan digitaalisia luovia alojan kuumottavista aiheista Business Helsingin toimesta
 • SHINE! kumppanuustapahtuman 6.5. Helsingin kaupungin tapahtumatorilla yhteistyössä Business Finlandin ja Creative Finlandin kanssa
 • Tulevaisuus Foorumi -keskustelutilaisuuden ajankohtaisen teeman ympärillä
 • AV-alan johtamisosaamistarpeiden kartoituksen, jolla kerätään tietoa syksyllä alkavaa Content in Digital Creative Industries (CDCI) -tuotekehityspilottia varten

 

Syyskaudella tulemme järjestämään mm. ekokoordinoinnin pilottiohjelman Metropolialla, toisen heTKInen aamukahvihetken, CDCI-tuotekehityspilotin tapahtumia, Arts & Science Innovation -tapahtuman Helsingin kaupungilla, sekä SHINE! tapahtuman Metropolian Arabian kampuksella.

Mikäli haluat pysyä kärryillä hankkeen menneistä ja tulevista toimista, seuraa DCIB-hanketta LinkedInissä ja liity hankkeen postituslistalle!

Korvaamatonta tietoa ja tukea ohjausryhmältä

Ohjausryhmän rooli hankkeessa on elintärkeä, sillä he tukevat hankkeen toteutumista tarjoamalla hankkeeseen kallisarvoisen ja yksilöllisen asiantuntemuksensa sekä verkostonsa. Ohjausryhmän kesken käydyt keskustelut nostattavat esiin alaa kutkuttavia ajankohtaisia teemoja, ja näin kehittävät ja ohjaavat hanketta oikeaan, tarpeen mukaiseen suuntaan. Ohjausryhmä tukee myös hankkeen toimenpiteiden markkinointia sekä tulosten levittämistä, ja ennen kaikkea niiden juurruttamista alalle.

DCIB:n ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tammikuun loppupuolella, ja tapaamisen aikana syntyi paljon ajatuksia herättävää keskustelua digitaalisten luovien alojen nykytilasta, haasteista ja uusien teknologioiden tuomista mahdollisuuksista.

DCIB-hankkeen ohjausryhmä on varustettu äärimmäisen osaavalla ammattilaisten joukolla, johon kuuluu seuraavat henkilöt:

Olli Sinerma, Business Finland
Marcus Korhonen, Aalto Studios
Jouni Frilander, Yle
Anu-Katriina Perttunen, Creative Finland
Kati Uusi-Rauva, Taideyliopisto
Marjo Mäenpää, CUPORE ry
Matti Numminen, Avate ry
Juha Pihanen, Audiovisual Producers Finland ry (APFI)
Daniela Metsäranta, Espoon kaupunki
Fulvio Rizzo, HEVi (Helsinki + Espoo + Vantaa innovations)
Petra Tarjanne, Työ- ja elinkeinoministeriö
Pirjo Jokinen, Uudenmaan liitto
Anna Heiskanen, Aalto-yliopisto
Antti Laurikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Heidi Humala, Helsingin kaupunki

Mikäli kiinnostuit DCIB-hankkeesta ja haluaisit lisätietoa tai kysellä mahdollisista yhteistyökuvioista, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen projektipäällikköön Anna Muukkoseen anna.muukkonen (at) metropolia.fi.