Digital Creative Industries & Beyond -hanke tukee digitaalisten luovien alojen kasvua

Digital Creative Industries & Beyond -hanke vahvistaa digitaalisten luovien alojen osaamista, kestävyyttä ja ekosysteemejä. Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten luovien alojen toimintamahdollisuuksia sekä tukea niiden pitkäaikaista kestävyyttä ja kasvua. Helsingin kaupunki toimii hankkeen toteuttajana yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston kanssa.

Nainen tietokoneella
Kuva: Silja Minkkinen

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää luovien alojen yritysneuvonnan osaamista ja rakentaa alalle asiantuntija- ja mentoriverkostoja. Hanke tukee luovien alojen yritysten verkostoitumista ja uutta kasvua. Luovien alojen yrityksille räätälöityjä neuvontapalveluita kehitetään, joiden avulla voidaan parantaa yritysten liiketoimintaosaamista ja vastata alan erityishaasteisiin.

“Kehitämme yritysneuvonnan osaamista siten, että voimme tarjota entistä parempia ja kohdennetumpia palveluita luovien alojen toimijoille,” kertoo Helsingin kaupungin osahankkeen projektipäällikkö Taina Seitsara.

Yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä on asiantuntija- ja mentoriverkostojen rakentaminen. Verkostojen avulla pyritään tarjoamaan tukea ja ohjausta niin uusille kuin kokeneillekin toimijoille. Mentoriverkostot tarjoavat arvokasta tietoa ja kokemusta, jotka voivat auttaa yrityksiä navigoimaan haastavilla markkinoilla.

Hanke edistää myös eri toimialojen yritysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Tavoitteena on luoda uusia kasvumahdollisuuksia ja tukea innovaatioita, jotka hyödyttävät laajasti koko luovien alojen ekosysteemiä.

“Verkostoitumisen ja yhteistyön kautta yritykset voivat jakaa osaamistaan ja resurssejaan, mikä luo uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa koko alan kestävyyttä,” projektipäällikkö summaa.

90 Day Finn -ohjelma käynnistyy elokuussa

90 Day Finn -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden elää ja työskennellä kuin suomalainen. Ohjelma tarjoaa kansainvälisille yrityksille ainutlaatuisen pääsyn Helsingin kukoistavaan yritysekosysteemiin. Digital Creative Industries & Beyond -hanke on mukana ohjelmassa, tarjoten luovien alojen osaajille yhdistelmän ammatillista verkostoitumista, käytännön oppimista sekä kulttuuriin uppoutumista. Ohjelma on räätälöity vauhdittamaan yritysten liiketoiminnan kasvua. Yritykset pääsevät ohjelman myötä luomaan yhteyksiä ja hyödyntämään Suomen vahvoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

Immersive museum experience at the Hotel and Restaurant Museum
Kuva: Laura Dove

Luovien alojen osaajat mukana

Chloe Straw
Diego Vazquez Lozano

Chloe Straw etsii yhteistyömahdollisuuksia podcastien, äänikirjojen ja radion aloilla. Iso-Britanniasta Suomeen saapuva Chloe on utelias, määrätietoinen ja empaattinen ammattilainen, joka toimii parhaillaan AudioUK:n toimitusjohtajana. Suomessa häntä houkuttelee podcast-mainonnan infrastruktuurin lisäksi suomalainen kulttuuri ja elämä, jonka hän haluaa kokea yhdessä perheensä kanssa.

Diego Vazquez Lozano on elokuvaohjaaja, toimitusjohtaja ja Detachment East Ltd perustaja Meksikosta. Hän kertoo tuovansa intohimoa ja sitkeyttä 90 Day Finn -ohjelmaan. Diegolla on vaikuttava tausta elokuvaohjauksesta sekä visuaalisten tehosteiden ja animaation alalta, ja hän odottaa innolla oppivansa lisää ikoneilta kuten Linus Torvalds ja Aki Kaurismäki. Suomalaiseen yritysekosysteemiin syventyminen innostaa Diegoa, mutta hän odottaa innolla myös saunahetkiä ja karaokeöitä Helsingissä.

Uyen Ngoc Nguyen
Veronika Marsland

Uyen Ngoc Nguyen on Hai&Ikigai Designin toinen perustaja ja luova johtaja, joka omaa vahvan taustan strategisesta suunnittelusta. Pentagon Designissa ja Richard Moore Associatesissa työskennellyt Uyen odottaa innolla uudelleen yhteyden luomista suomalaiseen kulttuuriin. Luovaksi, myötätuntoiseksi sekä vilpittömäksi itseään kuvaava Uyen on eritysesti innostunut luovuuden ja kestävän kehityksen keskuksena tunnetusta Suomesta. Hän haluaa oppia Suomen ympäristöstä lisää, ja tuoda samalla oman osaamisensa ja panoksensa mukaan yritysekosysteemiin.

Veronika Marsland on Digital Squirrel Studiosin ja Marsland Consultingin perustaja, tuottaja ja toimitusjohtaja Kanadasta. Utelias, ystävällinen ja syvällinen ajattelija Veronika on parhaillaan tuottamassa dokumenttielokuvaa, jota hän haluaisi kuvata Pohjoismaissa. Ohjelma tarjoaakin hänelle täydellisen tilaisuuden tutustua paikalliseen luovaan ekosysteemiin ja verkostoitua ihmisten kanssa. Elinikäiseen oppimiseen uskova Veronika näkee ohjelman erinomaisena mahdollisuutena sekä uran että henkilökohtaisen kasvun kannalta.

Kohti kestävämpää ekosysteemiä

Digital Creative Industries & Beyond -hanke on tärkeä askel kohti kestävämpää ja vahvempaa digitaalisten luovien alojen ekosysteemiä. Hankkeen toimenpiteet luovat pohjaa pitkäaikaiselle menestykselle ja kehitykselle, tarjoten alan toimijoille tarvitsemaansa tukea ja resursseja.

”Pääkaupunkiseutu on kasvava ja kansainvälistyvä talousalue. Helsinki mahdollistaa synergiaetuja hakevien luovien alojen ja muiden alojen yritysten ja toimijoiden yhteistyön, verkostojen ja ekosysteemien syntymistä. Helsinki rakentaa kasvua edesauttavaa yhteistyötä kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena niin taloudellinen kuin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kasvu. 90 Day Finn Digital Creative -pilotti tulee olemaan koko pääkaupunkiseudun syksyn piristysruiske, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia”, tiivistää Seitsara.

Digital Creative Industries & Beyond -hanke on käynnistynyt 1.11.2023 ja se päättyy 30.9.2026. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. Digital Creative Industries & Beyond on osa HEVinnovations-ohjelman hankeportfoliota. Lisätietoja hankkeesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista löydät hankkeen verkkosivuilta.