Asiakaspolku startup-yrittäjien kokemuksesta

Jakamisella viisautta -hankkeen ensimmäisessä case-tutkimuksessa lähdimme selvittämään A Grid-startup-yhteisön kokemuksia siitä, mikä on tuottanut yrittäjien polulla haasteita ja mikä erityistä arvoa A Gridissä ja sitä ympäröivässä Otaniemen startup-ekosysteemissä. Startup-keskus A Grid on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista kasvuyritysten keskittymistä ja osa Aalto-yliopiston ekosysteemiä, johon kuuluvat myös muun muassa Design Factory ja Startup Sauna. Tavoitteena on lopulta kartuttaa ymmärrystä siitä, miten esim. tilojen, yhteistyön, verkostojen, palveluiden, tiedon ja tapahtumien jakamisella voidaan tuottaa lisää arvoa ekosysteemissä.

Startup experience workshop syyskuussa 2023. Kuva: Chuyao Wang.

Yrittäjien kokemusta kartoitettiin palvelupolkumenetelmällä. Palvelupolkua lähdettiin rakentamaan ACRE:n (Aalto Campus & Real Estate) keräämän kyselydatan sekä syyskuussa 2023 A Gridissä järjestetyn työpajan (kuva 1) esiin nostamien kokemusten pohjalta. Työpajan ideana oli esittää startup-yrittäjän palvelupolku, ja kerätä yrittäjiltä ja kutsutuilta yrittäjämielisiltä opiskelijoilta ajatuksia koetuista haasteista ja onnistumisista polulla. Aalto-yliopiston ja ACRE:n yhdessä järjestämään työpajaan osallistui yhteensä noin 30 yrittäjää ja/tai opiskelijaa.

Palvelupolku auttaa palveluntarjoajia ja tutkijoita ymmärtämään asiakkaan tai käyttäjän näkökulmaa ja näkemään palvelun kokonaisuutena asiakkaan silmin, mikä lisää ymmärrystä heidän kokemuksestaan (kuva 2). Sen avulla on mahdollista tunnistaa kehittämismahdollisuuksia, ja sitä kautta pyrkiä poistamaan yrittäjien kokemia haasteita eli kipupisteitä (“pains”), lisäämään arvoa tuottavia asioita (“gains”) ja tehostamaan palveluita ja prosesseja, kuten resurssien jakamista. Palvelupolku siis antaa pohjaa ratkaisujen suunnittelulle polun varrella palveluita käyttävän asiakkaan lähtökohdista.

Palvelupolku
Ote työpajan ja kyselyaineiston pohjalta luodusta startup-yrittäjän palvelupolusta. Kuva: Riikka Jääskeläinen.

Yhtenä tavoitteena palvelupolulle oli ideoida projektissa pilottitoimenpiteitä, joiden avulla haastekohtiin voitaisiin puuttua aluksi kokeillen ja pienimuotoisesti, ja sitten havainnoida muutosten vaikutusta kokemukseen. Seuraavaksi lähdemme kehittelemään pilotoitavia ratkaisuja yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Jutun on kirjoittanut asiantuntija Riikka Jääskeläinen (Aalto-yliopisto).

Tutustu Jakamisella viisautta -hankkeeseen täällä.