JAVIST - Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE
Helsingin kaupunki

Hankkeen kesto

9.1.2023 –

30.6.2025

Budjetti

1 824 613 euroa

EAKR: 1 095 502 euroa

Jakamisella viisautta (JAVIST) vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koulutus- ja oppimispalveluiden toimialalla.

Hanke tuo yhteen usean toimijan osaamisen yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erilaisiin oppimisen ja innovaatiotoiminnan tiloihin palveluita, tuotteita ja teknologioita tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitettävät tilat voivat olla niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin.

Hanke kasvattaa ymmärrystä siitä, mitä lisäarvoa yhteiskäyttöisissä tiloissa ja niihin liittyvissä toimintamalleissa on yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, kaupungeille ja loppukäyttäjille, kuten kouluille.

Jakamistalous ja resurssien fiksu käyttö tukee vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta, joista vastaavat

  • Helsingin yliopisto (pääkoordinaattori) 
  • Aalto-yliopisto,
  • Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE ja
  • Helsingin kaupunki. 
 
Pääset tutustumaan osahankkeisiin alla olevista linkeistä. 
Työskentelyä Helsingissä
Kuva: N2 Albiino

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Yritykset pääsevät hankkeen myötä edistämään liiketoimintaansa TKI-organisaatioiden, kaupunkien ja loppukäyttäjien välisen yhteiskehittämisen kautta. Hanke luo yrityksille edellytyksiä menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Ekosysteemien kehittämisen tueksi tarjotaan myös valmennus- ja vertaistoimintaa.

Hankkeessa on määritelty erilaisia kokeilu- ja kehittämisalustoja, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia pilotoida uusia yhteistyön malleja ja teknologiaratkaisuja konkreettisten ja todellisiin käyttäjäkokemuksiin pohjautuvien kehittämispilottien avulla.

Yhdistämme yritykset, kaupungin, TKI-toimijat ja loppukäyttäjät, tukien avointen ekosysteemien tehokkaampaa kehittämistä
Tiivistämme tutkimusyhteistyötä.
Yritykset saavat  ratkaisujen kehittämisen tueksi analysoitua dataa ja validointietoja suoraan käyttäjärajapinnasta.
Hankkeessa kehitetyt oppimisympäristöratkaisut tarjoavat yrityksille erinomaiset lähtökohdat tulosten skaalaamiseen laajemmille markkinoille.

Startup-, pk- tai veturiyritysonko toimialanne esimerkiksi oppimisteknologia, tilanhallinta, arkkitehtuuri, sisustussuunnittelu tai kalustevalmistus? Tutustukaa hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin edistää liiketoimintaanne tarkemmin osahankkeiden sivuilta ja lähtekää mukaan jakamaan viisautta! 

JAVIST-hankkeessa rakennetaan merkittäviä tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja kehitetään pääkaupunkiseudun ekosysteemiä.
Hankkeen kehitystyö tukee vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.  
Tavoitteena on vastata jo tunnistettuihin haasteisiin ja kehittää olemassa olevia toimintamalleja sekä ratkaisuja. 
Hankkeessa toteutettava yhteistyö eri koulutuspalveluiden välillä mahdollistaa  koulutussisältöjen rikastumisen ja luo kouluasteiden välille jatkuvan oppimisen synergiaa. 
Opiskelua keskustan kampuksella.
Kuva: Joel Grandell

Yhteystiedot

Niclas Sandström

Projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
niclas.sandstrom@helsinki.fi
050 319 8407

Marjo Kenttälä

Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
marjo.kenttala@hel.fi
040 578 6261

Tuuli Jylhä 

Projektipäällikkö
Aalto-yliopisto
tuuli.jylha@aalto.fi 
050 479 3302

Satu Kankaala 

Projektipäällikkö
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE
satu.kankaala@aalto.fi 
0400 535 919

Hankeuutiset

Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)

Kumpulan kampuksen yhteiskäyttövalmiuksia kehittämässä

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tapahtuu. Uusi hanke, Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST), käynnistyi alkuvuodesta 2023. Tämä monitahoinen projekti kietoutuu useiden eri toimijoiden yhteistyöhön. Kumpulan osahankkeessa kehitetään kampuksen tiloja niin, että ne palvelevat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

Read More »

JAVIST! – tietenkin kehitämme liikkuvan teknologiakontin!

Uutena kokeilualustana Helsingin kaupungin JAVIST-osahankkeessa rakennetaan liikkuva oppimisen tila, niin sanottu teknologiakontti, ja siihen toimintamalli. Puolen vuoden suunnittelun ja kehittämisen tuloksena on jo tullut roima kasa tietoa, joita pelkästään kontin sijoittumiseen kouluille tulee huomioida.

Read More »

What, when, why, who and how is sharing?

In the ‘Resourceful sharing’ (JAVIST) project, sharing is used to co-develop the current teaching and innovation spaces with the key stakeholders. The development efforts contribute to advancing sharing in regional businesses and ecosystems.

Read More »

Asiakaspolku startup-yrittäjien kokemuksesta

Jakamisella viisautta -hankkeen ensimmäisessä case-tutkimuksessa lähdimme selvittämään A Grid-startup-yhteisön kokemuksia siitä, mikä on tuottanut yrittäjien polulla haasteita ja mikä erityistä arvoa A Gridissä ja sitä ympäröivässä Otaniemen startup-ekosysteemissä.

Read More »
Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »