JAVIST - Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt

Toteuttajat

Helsingin yliopisto
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE
Helsingin kaupunki

Hankkeen kesto

9.1.2023 –
30.6.2025

 

Budjetti

1 824 613 euroa
EAKR: 1 095 502 euroa

Jakamisella viisautta -hanke (JAVIST) vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koulutus- ja oppimispalveluiden toimialalla.

Hanke tuo yhteen usean toimijan osaamisen yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erilaisiin oppimisen ja innovaatiotoiminnan tiloihin palveluita, tuotteita ja teknologioita tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitettävät tilat voivat olla niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin.

Hanke kasvattaa ymmärrystä siitä, mitä lisäarvoa yhteiskäyttöisissä tiloissa ja niihin liittyvissä toimintamalleissa on yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, kaupungeille ja loppukäyttäjille, kuten kouluille.

Jakamistalous ja resurssien fiksu käyttö tukee vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta, joista vastaavat

  • Helsingin yliopisto (pääkoordinaattori) 
  • Aalto-yliopisto,
  • Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE ja
  • Helsingin kaupunki. 
 
Pääset tutustumaan osahankkeisiin alla olevista linkeistä. 
 
Työskentelyä Helsingissä
Kuva: N2 Albiino

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Yritykset pääsevät hankkeen myötä edistämään liiketoimintaansa TKI-organisaatioiden, kaupunkien ja loppukäyttäjien välisen yhteiskehittämisen kautta. Hanke luo yrityksille edellytyksiä menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Ekosysteemien kehittämisen tueksi tarjotaan myös valmennus- ja vertaistoimintaa.

Hankkeessa on määritelty erilaisia kokeilu- ja kehittämisalustoja, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia pilotoida uusia yhteistyön malleja ja teknologiaratkaisuja konkreettisten ja todellisiin käyttäjäkokemuksiin pohjautuvien kehittämispilottien avulla.

Hanke yhdistää yritykset, kaupungin, TKI-toimijat ja loppukäyttäjät, mikä vaikuttaa avointen ekosysteemien tehokkaampaan kehittämiseen.
Hanke tiivistää tutkimusyhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yritykset saavat toteuttamiensa ratkaisujen kehittämisen tueksi analysoitua dataa ja validointietoja suoraan käyttäjärajapinnasta.
Hankkeessa kehitetyt oppimisympäristöratkaisut tarjoavat niitä kehittäneille yrityksille erinomaiset lähtökohdat tulosten skaalaamiseen laajemmille markkinoille.

Startup-, pk- tai veturiyritysonko toimialanne esimerkiksi oppimisteknologia, tilanhallinta, arkkitehtuuri, sisustussuunnittelu tai kalustevalmistus? Tutustukaa hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin edistää liiketoimintaanne tarkemmin osahankkeiden sivuilta ja lähtekää mukaan jakamaan viisautta! 

JAVIST-hankkeessa rakennetaan merkittäviä tulevaisuuden oppimisympäristöjä ja kehitetään pääkaupunkiseudun ekosysteemiä. Hankkeen kehitystyö tukee vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.  
Hankkeen tavoite on vastata jo tunnistettuihin haasteisiin ja kehittää jo olemassa olevia toimintamalleja sekä ratkaisuja. 
Hankkeessa toteutettava yhteistyö eri koulutuspalveluiden välillä mahdollistaa  koulutussisältöjen rikastumisen ja luo kouluasteiden välille jatkuvan oppimisen synergiaa. 
Opiskelua keskustan kampuksella.
Kuva: Joel Grandell

Yhteystiedot

Niclas Sandström

Projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
niclas.sandstrom@helsinki.fi
050 319 8407

Marjo Kenttälä

Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
marjo.kenttala@hel.fi
040 578 6261

Tuuli Jylhä 

Projektipäällikkö
Aalto-yliopisto
tuuli.jylha@aalto.fi 
050 479 3302

Satu Kankaala 

Projektipäällikkö
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE
satu.kankaala@aalto.fi 
0400 535 919

Hankeuutiset

Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »