Booking BI: Tiedolla johtaminen tilankäytössä

Aalto-yliopisto on ottanut askeleen kohti fiksumpaa tilankäyttöä uuden Booking BI -ratkaisun avulla. Power BI -raportointialustalle rakennettu sovellus hyödyntää usean vuoden ajalta systemaattisesti kerättyä yliopiston tilavarausdataa, ja tuo näin mahdollisuuden analysoida ja ymmärtää yliopiston tilankäyttöä syvällisemmin kuin aikaisemmin. JAVIST (Jakamisella viisautta) -hankkeen myötä Booking BI -sovellusta on kehitetty yhä tuloksellisemmin.

Analyysin uusi aikakausi

Booking BI:n keskeinen tavoite on edistää tiedolla johtamista kampuksen kehittämisessä: parempi ymmärrys tilankäytöstä mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisemman käytön. Tämä tukee myös yliopiston taloudellista ja ekologista kestävyyttä.

Aikaisemmin yliopiston tilavarausten analysointi ja raportointi on ollut hajanaisempaa. Booking BI -ratkaisu tuo mukanaan järjestelmällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä, sillä Power BI -alustan ominaisuudet mahdollistavat datan käyttäjäystävällisen analysoinnin ja visualisoinnin. Booking BI on myös muokattava työkalu, joka kehittyy yliopiston tarpeiden mukaan. Tulevaisuudessa tilavarausdataa voidaankin analysoida ristiin yliopiston muun datan kanssa, ja rikastaa kerättyä tietoa entisestään.

Esimerkki kehitysvaiheessa olevasta BookingBI-raportista

Resurssiviisas tilankäyttö

Uusi sovellus auttaa löytämään ja profiloimaan erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksia varten entistä paremmin. Fiksusti käytetyt tilat turvaavat resursseja yliopiston päätehtäviin: tutkimukseen ja opetukseen.

Aalto-yliopiston ja ACREn yhteistyössä kehittämä Booking BI on askel kohti tulevaisuuden kampusta, jossa tilankäyttö on optimoitu ja resurssit kohdennettu tarkoituksenmukaisesti. Tämä on oiva esimerkki siitä, kuinka älykäs datan hyödyntäminen voi johtaa merkittäviin parannuksiin ja kestävään kehitykseen yliopistoympäristössä. JAVIST-hanke on tuonut kehitystyöhön vauhtia ja ideoita erilaisten datalähteiden yhdistämiseen. 

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt  (JAVIST)  -hanke kuuluu HEVi-ohjelman hankeportfolioon ja on Euroopan Unionin osarahoittama.