Monimuotoisten oppimisympäristöjen innovatiiviset pilotit ja kokeilut

Osahanke kehittää kaupungin oppimisympäristöjä kokeilualustoiksi, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen ja yritysten liiketoiminnan kehittymisen.

Helsingin kaupungin osahanke toteutetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen osallistuvat yritysten lisäksi kaupungin oppijat, opettajat sekä pedagogiset- ja tila-asiantuntijat.

Hankkeen aikana kehitetään jo olemassa olevia ja uusia oppimisympäristöjä innovatiivisiksi kokeilualustoiksi. 

Hankkeen kohderyhminä ovat yritykset, jotka toimivat oppimisteknologian ja tilahallinnan alalla tai fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen parissa. 

Yritykset osallistuvat hankkeen toteutukseen ja yhteiskehittämiseen. Konkreettiset kehittämispilotit ja käyttäjälähtöiset kokeilut vaikuttavat yritysten liiketoiminnan kasvuun myönteisesti. Yritykset voivat testata, saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palveluitaan aidoissa käyttöympäristössä.

Hankkeessa panostetaan yritysten ratkaisujen validointiin ja tutkimusyhteistyön tiivistämiseen yritysten ja tki-toimijoiden välillä.

Kuva: Jussi Hellsten

Hankkeen kehittämis- ja kokeilualustat

Liikkuva oppimisen tila on uusi kehittämisalusta, joka mahdollistaa uusien teknologioiden yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan toteuttamisen koulujen välittömässä läheisyydessä. Tila mahdollistaa myös tasa-arvoisemman pääsyn uusien teknologioiden pariin.

Hanketta toteutetaan yhteistyöpilottina ja siihen osallistuu useita eri toimijoita. Kehittämiseen osallistuu asiantuntijoita Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. 

Yritykset toimivat teknologiapilottien ja yhteiskehittämisprojektien osapuolina yhdessä kaupungin opettajien ja oppijoiden kanssa. Liikkuvaa oppimisen tilaa voivat hyödyntää myös hankkeen yliopistotoimijat osana validointi- ja tutkimustoimintaa.

Hankkeessa kehitetään Stadin ammattiopiston vanhempia kampuksia. Kokeilut liittyvät esimerkiksi oppimisympäristöjen tilahallintaan, äänimaisemiin ja melunhallintaan.

Stadin ammattiopistossa tehdään myös virtuaalitodellisuuteen liittyviä kokeiluja, joiden avulla oppimissisältöjä voidaan lisätä ja rikastuttaa. 

Kaupungin monimuotoisiin ja avoimiin oppimistiloihin tarvitaan uusia fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöratkaisuja. Uusien ratkaisujen avulla olemassa olevat tilat tulevat palvelemaan entistäkin paremmin erilaisten oppijoiden tarpeita.

Tiloissa yhteiskehitetään sähköisiä oppimisalustoja sekä esimerkiksi melu- sekä äänimaisemaratkaisuja ja innovaatiokokeiluja älykkääseen kalustukseen liittyen.

Helsinki Education Hub on EdTech-alan startup- ja innovaatiokeskus. Hankkeessa rakennetaan yhteistyömalleja erityisesti varhaisen vaiheen startup-yritysten ja TKI-toimijoiden välille. 

Helsinki Education Hubissa pilotoidaan esimerkiksi käyttäjämäärän seurantaa uusien teknologisten ratkaisujen avulla. 

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen ja Helsingin luonnontiedelukion yhteiskäyttöisten oppimisympäristöjen toimintamalleja kehitetään yhdessä opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kanssa. 

Yritysten liiketoimintaa kehitetään tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kaupunkien, yritysten ja loppukäyttäjien välisen yhteiskehittämisen, konkreettisten kehittämispilottien ja käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta.
Kokeilutoiminnassa syntyy ratkaisuja ja palveluja jaettujen yhteiskäyttöisten tilojen hyödyntämiseen sekä niiden turvallisuuteen ja saavutettavuuteen.
Hankkeessa määritellään kokeilu- ja kehittämisalustoja, joissa pilotoidaan uusia yhteistyön malleja ja teknologiaratkaisuja.
Yritykset voivat testata, saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palveluitaan aidoissa käyttöympäristöissä. 
Hankkeessa panostetaan yritysten ratkaisujen validointiin ja tiivistetään tutkimusyhteistyötä yritysten ja TKI-toimijoiden välillä. 
Hankkeen tavoitteena on, että uudet suomalaisiin oppimisympäristöihin luodut ratkaisut voivat tulevaisuudessa skaalautua myös kansainvälisesti. 
Hiidenkiven peruskoulun oppilaita
Äiti ja lapsi Jätkäsaaren peruskoulussa
Kuva: Jussi Hellsten

”Jakamisella viisautta tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät. Hankkeen tuloksena syntyy entistä toimivampi ja vaikuttavampi ekosysteemi alan yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi.” 

– Projektipäällikkö Marjo Kenttälä

Yhteystiedot

Marjo Kenttälä

Projektipäällikkö
040 578 6261
marjo.kenttala@hel.fi

Severi Tonttila

Projektiasiantuntija
040 647 3645
severi.tonttila@hel.fi

Hankeuutiset

Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)

Kumpulan kampuksen yhteiskäyttövalmiuksia kehittämässä

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tapahtuu. Uusi hanke, Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST), käynnistyi alkuvuodesta 2023. Tämä monitahoinen projekti kietoutuu useiden eri toimijoiden yhteistyöhön. Kumpulan osahankkeessa kehitetään kampuksen tiloja niin, että ne palvelevat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

Read More »

JAVIST! – tietenkin kehitämme liikkuvan teknologiakontin!

Uutena kokeilualustana Helsingin kaupungin JAVIST-osahankkeessa rakennetaan liikkuva oppimisen tila, niin sanottu teknologiakontti, ja siihen toimintamalli. Puolen vuoden suunnittelun ja kehittämisen tuloksena on jo tullut roima kasa tietoa, joita pelkästään kontin sijoittumiseen kouluille tulee huomioida.

Read More »

What, when, why, who and how is sharing?

In the ‘Resourceful sharing’ (JAVIST) project, sharing is used to co-develop the current teaching and innovation spaces with the key stakeholders. The development efforts contribute to advancing sharing in regional businesses and ecosystems.

Read More »

Asiakaspolku startup-yrittäjien kokemuksesta

Jakamisella viisautta -hankkeen ensimmäisessä case-tutkimuksessa lähdimme selvittämään A Grid-startup-yhteisön kokemuksia siitä, mikä on tuottanut yrittäjien polulla haasteita ja mikä erityistä arvoa A Gridissä ja sitä ympäröivässä Otaniemen startup-ekosysteemissä.

Read More »
Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »