HEVi-ohjelman EAKR-rahoitushaku on 

nyt auki!

Pääkaupunkiseudulle haetaan uusia kestävän kaupunkikehityksen ja hyvinvoinnin ratkaisuja.

HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus, joka pohjautuu valtion kanssa vuosiksi 2021-2027 solmittuun ekosysteemisopimukseen. HEVinnovations-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja.  

HEVi-ohjelman toinen EAKR-rahoitushaku on nyt auki. Hakuaika on alkanut 27.2.2023 ja haku päättyy 25.4.2023. Tarkemmat tiedot rahoitushausta löydät täältä.

Rahoitettavaksi haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 – EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaisia EAKR-hankkeita hakuilmoituksessa kuvattujen sisältöjen ja erityistavoitteiden mukaisesti. 

 

Haussa haetaan erityisesti hankkeita, joiden tuomat vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun. Kaupunkien aktiivinen rooli kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa, mutta tärkein fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. Hankkeet tukevat pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja koordinaatiota. Uudet aloitteet sovitetaan osaksi olemassa olevaa toimintaa.

 

Hakukierroksella rahoitusta myönnetään enintään 3-vuotisiin hankkeisiin. Hankkeille myönnettävä EAKR- ja valtion tuki on enintään 60 % kokonaiskustannuksista, ja tällä hakukierroksella tukea myönnetään hankkeisiin yhteensä enintään 2 800 000 euroa.  

 

Neljään kärkiteemaan vuosina 2021–2027 muodostettava hankeportfolio vahvistaa osaamiskeskittymiä, kehittää kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja ja uusia yrityspalveluita.

 

Hakuilmoitus on luettavissa täältä.

Hakuilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan myös EURA-järjestelmästä.

 

Olethan yhteydessä HEVin projektipäälliköihin jo ennen tarkempaa hankevalmistelua. HEVi-tiimi tukee hankkeiden valmistelua ja auttaa sovittamaan ideanne ekosysteemisopimuksen mukaiseksi. 

 

Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi, puh. 040 6279213

 

Pekka Enroth, pekka.enroth@espoo.fi, puh. 050 3520060

 

Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi, puh. 040 546741