HEVin tekoälypohjainen tilannekuvakokeilu

Tutkiakseen tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hankeportfolion ja -toiminnan kokonaiskuvan muodostamiseen portfoliohanke toteutti tekoälyperustaisen tilannekuvakokeilun HeadAI Oyn kanssa keväällä 2023.

Kokeilu sisälsi sekä HeadAI:n omaan kielimalliin perustuvaa analytiikkaa ekosysteemisopimuksen, hankkeelle tehdyn toimintaympäristöanalyysin sekä hankehakemusten pohjalta sekä yhteisen oppimisen työpajoja, jonne kutsuttiin pks-kaupunkien asiantuntijoita tutustumaan tekoälyn soveltamiseen hankeportfoliotyössä.

Yhteisen oppimisen lisäksi kokeilusta syntyi RAPORTTI sekä BI-pohjainen 
TILANNEKUVA, jossa ohjelman hankkeita suhteutettiin ohjelman tavoitteisiin.