Hillitään hävikkiä: Maksuton ruokahävikin mittausjakso ja ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseen

Pääkaupunkiseudun ravitsemispalvelut voivat nyt osallistua maksuttomaan ruokahävikin mittausjaksoon. Kunnallisia ja yksityisiä ravintoloita tuetaan ruokahävikin vähentämisessä ja hävikkiruoan hyödyntämisessä esimerkiksi työpajojen, pilottien ja koulutuksen kautta.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan jopa noin kolmannes maailmalla tuotetusta ruoasta ei päädy syötäväksi. Ruokaa päätyy hävikkiin koko ruokaketjussa alkutuotannosta kotitalouksiin. Suomessa ravitsemispalveluiden osuus koko elintarvikeketjun ruokahävikistä on vajaa viidennes ja syntyneen hävikin hyödyntäminen on edelleen vähäistä.

Uusi jätelaki ja -asetus velvoittavat ravintoloita ja muita elintarvikealan toimijoita vähentämään elintarvikejätteen määrää ja pitämään kirjaa syntyneestä jätteestä. Lisäksi laissa velvoitetaan lahjoittamaan käyttämättä jääneet syömäkelpoiset elintarvikkeet uudelleenjaettavaksi ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se on elintarviketurvallisuus ja kustannusten kohtuullisuus huomioiden mahdollista.

Tukea ravintoloille hävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen

Keväällä pääkaupunkiseudulla käynnistyneessä Food waste ecosystem -projektissa etsitään ratkaisuja juuri ravitsemispalveluissa syntyvän hävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeessa jaetaan hävikin vähentämisen ja hyödyntämisen parhaita käytäntöjä, kehitetään ja testataan uusia keinoja ja toimintatapoja yhdessä ravintoloiden kanssa sekä ideoidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ravintoloissa syntyvän hävikin hyödyntämiseksi, kiertotalousajattelun mukaisesti.

Esimerkiksi kouluissa tai muissa ravitsemispalveluissa yli jääneen ruoan osalta hankkeessa kehitetään toimintamallia siihen, miten ruokaa voitaisiin uudelleenjakaa ruoka-avun verkostoille pääkaupunkiseudulla, tehokkaasti ja turvallisesti. Ohjaamalla valmista ruokaa ruoka-avun verkostoille voidaan osaltaan parantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten ravitsemusta.

Mittaus tuo tietoa hävikistä ja auttaa vähentämään turhia kuluja

Hävikin vähentämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneet ravitsemispalvelut ovat tervetulleita osallistumaan hankkeeseen. Helppo ja hyödyllinen keino on osallistua tarjolla olevaan mittausjaksoon, joka auttaa selvittämään ravintolassa syntyvän ruokahävikin tarkkaa määrää ja laatua.

Mittaus toteutetaan Luonnonvarakeskus Luken kehittämällä Lukeloki-sovelluksella, joka on helppokäyttöinen ja monipuolinen työkalu hävikin seurantaan. Sovellus antaa ravitsemispalveluille tietoa siitä mistä, milloin ja kuinka paljon hävikkiä syntyy. Näin ravintola tai muu toimipiste voi kohdentaa toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi ja säästää kustannuksia ja resursseja.

Maksuton mittausjakso soveltuu kaikille pääkaupunkiseudun ruokaa tarjoaville yrityksille, jotka haluavat vähentää hävikkiä ja parantaa kannattavuuttaan. Ravintola voi ilmoittautua mittaukseen ja saada Lukeloki-sovelluksen käyttöönsä lomakkeen täyttämällä (linkki lomakkeeseen)

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ja sovitaan milloin ja miten mittaus toteutetaan. Ilmoittautuminen on avoinna ilman määräaikaa.

 

Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen -projektia koordinoi Vantaan kaupunki, joka toteuttaa sitä yhdessä Helsingin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektin toiminta-aika on 1.4.2023–31.3.2026, ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto. Hanke on osa HEVi-ohjelmaa.

Tutustu hankkeeseen täällä.

Lisätietoja: Erikoistutkija Kirsi Silvennoinen, kirsi.silvennoinen@luke.fi, + 358 29 532 6540