Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Food waste ecosystem-hanke luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Tavoitteena on edistää ruoan kiertotaloutta pääkaupunkiseudulla.

Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja erityisesti ravitsemispalveluiden elintarvikejätteen vähentämiseen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää alan toimijoiden kykyä hyödyntää ylijäänyttä ruokaa entistä laajemmin ruoka-apuun.

Hankkeessa mitataan elintarvikejätteen määrää ja laatua. Tulokset edistävät ymmärrystä siitä, miten elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä voidaan vähentää tehokkaasti.

Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa elintarvikejätteestä.

Kouluruokailu
Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Hankkeen kesto

1.4.2023 – 31.3.2026

Budjetti

1 187 471 €

EAKR: 712 482 €

Hankkeessa mukana

Vantaan kaupunki

Helsingin kaupunki

Laurea-ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskus

Käytännön ratkaisuja hävikin vähentämiseen

Hanke tuo yhteen ravitsemispalvelut ruoka- ja kiertotalouden yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä ruoka-aputoimijat. Yhdessä kehittäminen luo mahdollisuuksia uusien ideoiden synnylle.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on ruoka-alan toimijat pääkaupunkiseudulla; erityisesti ravitsemispalvelut kuten laitoskeittiöt, ateriapalvelut ja ravintolat, mutta myös muut hävikkiruoan lähteet kuten elintarvikeyritykset.

Hankkeen muita kohderyhmiä ovat ruoka-aputoimijat pääkaupunkiseudulla sekä muut ylijäänyttä ruokaa hyödyntävät seurakunnat, järjestöt, kunnat ja yritykset. Lisäksi kohderyhmiä ovat kiertotalouden yritykset, jotka jo nyt tuottavat jätteestä liiketoimintaa sekä uudet elintarvikejätteen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset.

Kuva: Vesa Lahtinen

Ruokahävikin hyödyntäminen jätehierarkian periaatteiden mukaisesti

Kuva Kartanonkosken kouluruokailusta
Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä jätehierarkian periaatteiden mukaisesti siten, että ensisijaisena toimena tulee olla ruokahävikin ehkäisy. Jos ylijäänyttä ruokaa uhkaa joutuminen hävikiksi, pitää se ensisijaisesti hyödyntää ihmisravintona.

Jos ruokahävikkiä ei voida hyödyntää ihmisravintona, voidaan se ohjata rehu- tai energiakäyttöön.

Tutkimusten mukaan ravitsemispalveluiden osuus koko ruokaketjun ruokahävikistä Suomessa on hieman alle viidennes ja sen uudelleenjakaminen on edelleen vähäistä.

Hanke tukee pääkaupunkiseudun kuntien kestävää kehitystä sekä hiilineutraaliustavoitteita ja EU:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Tutkimusten mukaan ravitsemispalveluiden osuus koko elintarvikeketjun ruokahävikistä Suomessa on hieman alle viidennes ja sen hyödyntäminen on edelleen vähäistä.

Muiden ruokahävikin lähteiden, kuten teollisuus, tukku- ja vähittäiskaupan osalta hävikin hyödyntämisaste on korkeammalla tasolla.
Hankkeen tavoitteissa yhdistyy pääkaupunkiseudun elinvoiman vahvistaminen kestävästi, päästöjä vähentäen. 
Keimolanmäen koulun ruokailu
Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Yhteystiedot

Mari Itkonen

Projektipäällikkö

Vantaan kaupunki

mari.itkonen@vantaa.fi

Heidi Nikula

Projektiasiantuntija

Vantaan kaupunki

heidi.nikula@vantaa.fi

Heta Hyvärinen

Projektipäällikkö

Helsingin kaupunki

heta.hyvarinen@hel.fi

Veera Peltomaa

Projektipäällikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

veera.peltomaa@laurea.fi

Kirsi Silvennoinen

Erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

kirsi.silvennoinen@luke.fi

Hankeuutiset

Ruokahävikin vähentäminen on kestävää kehitystä

Maailmassa lähes kolmasosa ruoasta päätyy hävikiksi. Määrä on valtava, etenkin kun samaan aikaan nälänhädästä ja köyhyydestä kärsiviä ihmisiä on paljon: maailmanlaajuisesti yli 780 miljoonaa ihmistä näkee nälkää ja lähes kolmella miljardilla ihmisellä ei ole varaa monipuoliseen ruokaan. Samaan aikaan ruokaa heitetään roskiin määrä, jolla voisi ruokkia vuosittain kaksi miljardia ihmistä.

Read More »
Vihanneksia

Uudelleenjakamisessa paljon potentiaalia hävikin vähentämiseen

Uusi, innovatiivinen ja pääkaupunkiseutua kehittävä projekti on alkanut! Food Waste Ecosystem tekee juuri sitä, mitä hävikkitutkimuksessa on todettu tarpeelliseksi: kehittää alueen yhteistyötä, tarjoaa sparrausta sekä asiantuntija-apua yrityksille ja parantaa samalla kaikkein heikompien asemaa.

Read More »

Tapahtumat