Innovaatiosprinteistä vauhtia liikuntaan kannustavan kaupungin kehittämiseen

Vuonna 2024 kaupunkien ikäihmisen sekä lasten ja nuorten liikkumiseen liittyviä haasteita ratkotaan innovaatiosprinteillä. Sprintit kokoavat yhteen eri alojen yrityksiä ja asiantuntijoita.

Kuva: Tern Bicycles

Innovaatiosprintti on Google Venturesilla kehitettyyn design sprint -toimintamalliin perustuva yhteiskehitysmenetelmä, jossa monialainen joukko asiantuntijoita kokoontuu yhteisen teeman äärelle kehittämään konkreettisia, testauskelpoisia ratkaisuja sprintin alkuvaiheessa tunnistettuihin haasteisiin. Vuoden 2024 aikana menetelmää käytetään entistä toimivamman kaupunkiympäristön kehittämiseen. Sprinttien kautta ideoidaan, miten kaupunkiympäristö saisi lapset, nuoret ja ikääntyneet lähtemään entistä useammin liikkeelle.

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa toteutetaan 2–4 Innovaatiosprinttiä Helsingin kaupunkiuudistusalueilla ja Espoossa. Malmin alueen sprinteissä keskitytään ikäihmisten liikkumiseen ja hyvinvointiin ja Malminkartanossa puolestaan teemana on lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen.

Espoon sprinteissä tavoitteena on luoda toiminnallista pohjaa Kivenlahden uudelle hyvinvointikampukselle. Malmin innovaatiosprintti alkoi 17.4.2024 Trendit ja tarpeet -työpajalla. Sen jälkeen seuraava työpaja käsitteli tuote- ja palvelukonsepteja. Malminkartanon ja Espoon sprintit puolestaan lähtevät liikkeelle syyskuun alussa.

KauKo-hankkeen innovaatiosprinteissä tekemiseen osallistuva asiantuntijajoukko vaihtuu prosessin edetessä ja painopisteiden vaihtuessa. Sprinttien vaiheet on hajautettu muutaman kuukauden aikajänteelle, siten että työpajojen välillä on aina pari-kolme viikkoa aikaa.

Mikä KauKo-hanke?

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustoina hyvinvointi-innovaatioille -hanke keskittyy innovatiivisiin kaupunkiympäristöjen ratkaisuihin, joilla edistetään terveyttä ja hyvinvointia. EAKR-hankkeen toteuttajia ovat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittaa Uudenmaan liitto.

Lisätietoja hankkeesta voit lukea täältä.