KauKo - Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille

KauKo-hankkeen keihäänkärkenä on kehittää kaupunki- ja rakennettua ympäristöä liikkumiseen kannustavaksi, sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi yhdessä alan yritysten kanssa.
KauKo-hankkeen logo

Toteuttajat

Helsingin kaupunki
Forum Virium Helsinki
Laurea-ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto

1.10.2023

30.9.2025

Budjetti

1 028 182 €

EAKR: 616 908 €

Innovatiivisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi

KauKo-hankkeessa kaupunginosiin perustetaan kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen kokeilut toteutetaan Helsingin osahankkeen osalta kaupunkiuudistusalueilla (Malmi, Malminkartano, Kannelmäki, Mellunkylä), jonka lisäksi hyödynnetään pilottialueena Espoon Kivenlahteen valmistuvaa Laurea-ammattikorkeakoulun uutta kampusta.

Hankkeessa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat uusia markkinoita yrityksille sekä vahvistavat niiden kilpailukykyä.
Samalla uudet ratkaisut tukevat pitkällä aikajänteellä kaupunkilaisten hyvinvointia. Ratkaisut voivat sisältää uusia teknologioita (esim. IoT, AR/VR/XR, tekoäly, robotiikka). Hyvinvointia ja liikkumista pyritään edistämään muun muassa

  • elävillä ja liikkumista edistävillä kaupunkitiloilla,
  • modulaarisilla kaupunkirakenteilla,
  • leikkiin ja viipyilyyn kannustavilla ratkaisuilla,
  • turvalliseen liikkumiseen ja viihtyisiin reitteihin liittyvillä innovaatioilla,
  • liikuteltavilla mittauspisteillä sekä
  • ratkaisuilla, jotka tukevat luonnon potentiaalin hyödyntämistä osana hyvinvointia.
Kuva: Julia Kivelä
Kuva: Riku Pihlanto
Kuva: Riku Pihlanto

Alueellinen ja monitoimijainen yhteistyö

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Hankkeen valmisteluvaiheessa todettiin, että kaupunkiympäristöjen kokeilualustamallin kehittämisessä tarvitaan myös alueellista ja monitoimijaista yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan kaupunkien sisällä sekä eri toimialojen välillä, mutta tarvetta on myös erityisesti sellaiselle yhteistyölle, jossa kaupungit ja toimialat kohtaavat yrityksiä, TKI-toimijoita ja palveluiden loppukäyttäjiä eli asukkaita. Näin ollen tärkeä osa hanketta on yhteisen, pääkaupunkiseudun hyvinvoinnin ekosysteemin kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ekosysteemitoimintaa, jonka avulla saadaan aikaan tehokkaampaa, toimiala- ja sektorirajat ylittävää tiedonsiirtoa, uutta synergiaa ja innovatiivista ajattelua. Ekosysteemitoiminta luo myös kaupungeille parempaa tietoisuutta mielenkiintoisista ratkaisuista ja antaa yrityksille vauhtia liiketoimintaan.

Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen

Ydintavoitteena ja hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksena on vahvistaa koko pk-seudun kilpailukykyä ja elinvoimaa. Hanke vahvistaa alueen yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä, kehittämällä innovatiivista kokeilualustamallia ja rakentamalla aiheen ympärille toimivan, uuden ekosysteemin. Hankkeessa kehitettävät innovatiiviset ratkaisut tukevat myös kestävän kehityksen tavoitteita.

Pääkaupunkiseudun kaupunkistrategioissa ja ohjelmissa on viime vuosina painotettu kaupunkilaisten hyvinvointia ja liikkumisen edistämistä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia aiempiin käytäntöihin. Jotta muutokset ovat mahdollisia, tarvitsemme hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita.
Innovatiivisia palveluita ja tuotteita kehittelevät yritykset ovat kaivanneet enemmän aidoissa kaupunkiympäristöissä tapahtuvia kokeilumahdollisuuksia ja tiiviimpää yhteistyötä kaupunkien kanssa.
KauKo-hanke vastaa yritysten toiveisiin mahdollistamalla kaupunkiympäristöjen hyödyntämisen alan tuotteiden testaus- ja kehitysalustana. 
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Kuva: Maija Astikainen
Kuva: Maija Astikainen

Yhteystiedot

Roope Töllikkö kuva
Mikael Seppälä

Roope Töllikkö

Projektipäällikkö 

Business Helsinki

roope.tollikko@hel.fi

Matti Hämäläinen

Projektipäällikkö

Forum Virium Helsinki

matti.hamalainen@forumvirium.fi

Mikael Seppälä

Projektipäällikkö

Laurea AMK

mikael.seppala@laurea.fi

business_helsinki_tiina-4059-Edit
Siiri Jalo 2.jpg 2

Tiina Inki

Projektiasiantuntija

Business Helsinki

tiina.inki@hel.fi

Pyry Tamminen

Projektisuunnittelija

Forum Virium

pyry.tamminen@forumvirium.fi

Siiri Jalo

Ekosysteemiasiantuntija

Laurea AMK

siiri.jalo@laurea.fi

Laura Rinta-Jouppi
Jenna Pennanen

Laura Rinta-Jouppi

Asiantuntija

Laurea AMK

laura.rinta-jouppi@laurea.fi

Jenna Pennanen

Asiantuntija

Laurea AMK

Jenna.Pennanen@laurea.fi

Hankeuutiset

Innovaatiosprinteistä vauhtia liikuntaan kannustavan kaupungin kehittämiseen

Tuemme KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa kaupunkien hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan tematiikan parissa tapahtuvan ekosysteemisen yhteistyön kehittymistä. Järjestämme tämän työn puitteissa työpajasarjan, jossa pyrimme yhdessä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa edistämään sitä koskevaa yhteistyötä.

Read More »

Kehitetään hyvinvoivaa pk-seutua – tule luomaan jaettua tilannekuvaa ja vahvistamaan yhteistyötä KauKo-hankkeen ekosysteemityöpajasarjassa

Tuemme KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa kaupunkien hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan tematiikan parissa tapahtuvan ekosysteemisen yhteistyön kehittymistä. Järjestämme tämän työn puitteissa työpajasarjan, jossa pyrimme yhdessä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa edistämään sitä koskevaa yhteistyötä.

Read More »
KauKo-hankkeen kuvituskuva

Lisää liikettä arkeen! KauKo-hanke kannustaa helsinkiläisiä liikkumaan

Arkiliikkumisen lisääminen on tehokas tapa tukea omaa hyvinvointia. Helsingin kaupungin, Forum Virium Helsingin ja ammattikorkeakoulu Laurean uudessa yhteishankkeessa halutaan aktivoida kaupunkilaisia liikkumaan enemmän erilaisten hyvinvointi-innovaatioiden avulla. Kaupungin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää liikkuvaan elämäntapaan kannustavaa älykästä kaupunkiympäristöä, joka vahvistaa myös ihmisten terveyttä.

Read More »
Helsingin kaupunki logo
Laurea-ammattikorkeakoulun logo