Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa yhteiskäyttöisiin ja/tai innovatiivisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhminä ovat siis yritykset, jotka toimivat oppimisteknologian ja tilahallinnan alalla tai fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen parissa.

  • Hankkeessa kehitetään yritysten liiketoimintaa tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kaupunkien, yritysten sekä loppukäyttäjien välisen yhteiskehittämisen ja konkreettisten kehittämispilottien ja käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta.
  • Hankkeessa on määritelty kokeilu-ja kehittämisalustoja, joissa pilotoidaan uusia yhteistyön malleja ja teknologiaratkaisuja.
  • Hankkeessa panostetaan yritysten ratkaisujen validointiin ja tutkimusyhteistyön tiivistämiseen yritysten ja tki-toimijoiden välillä.

Ratkaisujen validoinnista apua skaalautumiseen

Helsingin kaupunki on jo aiemmin tarjonnut yrityksille mahdollisuuden pilotoida oppimisen ratkaisuja yhdessä oppijoiden ja pedagogien kanssa. Jakamisella viisautta -hanke tuo kokeilutoimintaan mukaan lisäksi yliopistojen vahvan validointiosaamisen.

”Yritykset tarvitsevat skaalautukseen käyttäjäpilotoinnin lisäksi tietoa ratkaisujen vaikuttavuudesta. Yliopistot kehittävät soveltuvia toimintamalleja tai rakenteita validoinnin toteuttamiseksi, sillä yrityksillä ei välttämättä ole osaamista vaikuttavuuden mittaamisesta tai tki-yhteistyöstä”, kertoo Helsingin kaupungin osahankkeen projektipäällikkö Marjo Kenttälä, ja jatkaa: ”Hankkeen tuloksena syntyy entistä toimivampi ja vaikuttavampi ekosysteemi alan yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. ”

Oppimisen kokeilualustoja uusille innovaatioille

Helsingin kaupungin osahanke kehittää kaupungin oppimisympäristöjä kokeilualustoiksi, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen ja yritysten liiketoiminnan kehittymisen.

Kaupungin osahanke toteutetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen osallistuvat yritysten lisäksi kaupungin oppijat, opettajat sekä tila- ja pedagogiset asiantuntijat.

Helsingin kaupungin osahankkeessa on useita kokeilualustoja. Niitä ovat

  • uudenlainen liikkuva oppimisen tila 
  • Stadin AO:n kampuksia
  • Helsingin luonnontiedelukio ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteiskäyttötilat
  • Helsinki Education Hub
  • monimuotoisia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköitä

Syksyllä 2023 avataan kokeiluhaku yrityksille, joilla on tarpeita uusien tuotteidensa tai ratkaisujensa testaamiselle aidoissa käyttöympäristöissä. Kokeilualustat tarjoavat mainion mahdollisuuden innovaatioiden alkuvaiheen kehittämiselle.

Alkuperäinen teksti on julkaistu Testbed Helsinki -sivustolla.