Ajankohtaista

Uutiset

Innovaatiosprinteistä vauhtia liikuntaan kannustavan kaupungin kehittämiseen

Tuemme KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa kaupunkien hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan tematiikan parissa tapahtuvan ekosysteemisen yhteistyön kehittymistä. Järjestämme tämän työn puitteissa työpajasarjan, jossa pyrimme yhdessä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa edistämään sitä koskevaa yhteistyötä.

Read More »

Yrittäjien palvelu- ja tuoteideoista kaupunkilaisten hyvinvointia edistäviin innovaatioihin

KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa tarjoamme Uudenmaan alueella toimivien pk-yritysten asiantuntijoille tietoa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden käyttöönoton ja kehittämisen prosesseista ja autamme heitä löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia kaupunkiympäristössä liikkuvien kansalaisten hyvinvoinnin tueksi. Muotoilemme yrittäjä- ja käyttäjälähtöisesti niin jo olemassa olevia kuin uusiakin palveluita. Tarvittaessa mahdollistamme testauksia ja arviointeja. Tämän yhteistyön käynnistämiseksi järjestämme informatiivisen ja osallistavan Ideoista innovaatioihin -webinaarin, sekä myöhemmin syksyllä kaksi yhteiskehittämisen työpajaa.

Read More »

Kehitetään hyvinvoivaa pk-seutua – tule luomaan jaettua tilannekuvaa ja vahvistamaan yhteistyötä KauKo-hankkeen ekosysteemityöpajasarjassa

Tuemme KauKo – Kaupunkiympäristöt Kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille -hankkeessa kaupunkien hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan tematiikan parissa tapahtuvan ekosysteemisen yhteistyön kehittymistä. Järjestämme tämän työn puitteissa työpajasarjan, jossa pyrimme yhdessä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa edistämään sitä koskevaa yhteistyötä.

Read More »
KauKo-hankkeen kuvituskuva

Lisää liikettä arkeen! KauKo-hanke kannustaa helsinkiläisiä liikkumaan

Arkiliikkumisen lisääminen on tehokas tapa tukea omaa hyvinvointia. Helsingin kaupungin, Forum Virium Helsingin ja ammattikorkeakoulu Laurean uudessa yhteishankkeessa halutaan aktivoida kaupunkilaisia liikkumaan enemmän erilaisten hyvinvointi-innovaatioiden avulla. Kaupungin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää liikkuvaan elämäntapaan kannustavaa älykästä kaupunkiympäristöä, joka vahvistaa myös ihmisten terveyttä.

Read More »

Tapahtumat

Menneet tapahtumat

4.6.2024

Innovaatioita ikäihmisten liikkumiseen – Tuote- & palvelukonseptit -työpaja

LUE LISÄÄ

17.4.2024

Innovaatioita ikäihmisten liikkumiseen – Trendit & tarpeet -työpaja 

LUE LISÄÄ