Päättyneet hankehaut

Keräämme tälle sivulle tiedot jo päättyneistä HEVi-ohjelman hankerahoitushauista. 

 

1. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 15.8.2022 -25.9.9.2022

Ensimmäisessä haussa jaossa oli yhteensä 5,34 MEUR EAKR-tukea.

Lue hausta uutisestamme

2. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 27.2.2023-25.4.2023

Toisessa haussa jaossa oli yhteensä enintään 2,8 MEUR EAKR-tukea. 

Lue hausta lisää uutisestamme.

Varsinaisen hakuilmoituksen löydät täältä.