Päättyneet hankehaut

Keräämme tälle sivulle tiedot jo päättyneistä HEVi-ohjelman hankerahoitushauista. 

 

1. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 15.8. - 25.9

Ensimmäisessä haussa jaossa oli yhteensä 5,34 MEUR EAKR-tukea.

Lue hausta uutisestamme

Varsinaisen hakuilmoituksen löydät EURA2021-järjestelmästä.