Rahoitus ja hankkeiden valinta

Hankkeiden rahoitus

Ekosysteemisopimuksen kautta rahoitettavat HEVi-hankkeet saattavat alan keskeisimmät toimijat yhteen niin kaupunkien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kuin yritysten edustajien osalta. Hankkeet tarjoavat kasvun paikan kunkin kärkiteeman innovaatiotoiminnalle ja ekosysteemeissä toimiville yrityksille. Toiminta ja vaikutukset jatkuvat pitkälle hankkeiden päättymisen jälkeen.

Hankkeita rahoitetaan pääsääntöisesti EAKR:n, eli Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Myös ESR+, eli Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankehaut voivat myöhemmin tulla ekosysteemisopimuksessa ajankohtaisiksi. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hanketyöhön sitoutuminen, tavoitteellisuus ja vaikuttavuus ovat HEVi-hankkeita yhdistäviä nimittäjiä.

Tavoittelemme pääkaupunkiseudun strategisesti merkittäville aloille vaikuttavaa, kilpailukykyä ja kasvua edistävää innovaatiotoimintaa. Kokonaisuudessaan tavoitteena on rakentaa yli 30 miljoonan euron arvoinen hankeportfolio pääkaupunkiseudulle vuosien 2021–2027 aikana. Jokaisella hakukierroksella on erilaiset painotukset, joten tutustuthan aina uusimpaan hakuilmoitukseen ja sen sisältöön. 

Hakukierroksia järjestetään ekosysteemisopimuksen neljän kärkiteeman puitteissa:

  • Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
  • Hyvinvointi ja terveysteknologia
  • Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut sekä
  • Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen
 

Hankkeille myönnettävä EU- ja valtion tuki on enintään 60 % kokonaiskustannuksista. Rahoittava viranomainen EAKR-hankkeiden osalta on Uudenmaan liitto

Lisätietoa hankkeiden rahoituksesta ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä löydät Rakennerahastot-sivuilta.

 

Hankkeiden valinta

Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021-järjestelmässä, jonne myös hankehakemukset jätetään hakuaikojen puitteissa. Rahoittaja eli Uudenmaan liitto arvioi hankkeiden rahoitus- ja ohjelmakelpoisuuden, jonka jälkeen Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit pisteyttävät hankkeet hakukierroksella ilmoitettujen valintakriteerien mukaisesti. Lopuksi kaupunkien esityksen perusteella rahoittaja tekee rahoituspäätökset rahoitusneuvottelujen jälkeen.