Ruokahävikin taloudelliset kustannukset ovat valtavia

Usein ruokahävikin vaikutuksista puhuttaessa nostetaan esiin hävikin haitallisiset ympäristövaikutukset, kuten hukkaan menneiden resurssien hiilijalanjälki ja ilmastonmuutos, joiden minimointi on planetaaristen rajojen näkökulmasta kiistatta ensisijaisen tärkeää.

Food waste ecosystem -hankkeen projektipäällikkö Mari Itkonen (Vantaan kaupunki) pohtii blogissaan ruokahävikistä aiheutuvia taloudellisia kustannuksia. Hävikkiviikkoa vietetään 11.9.-17.9.2023.

Kouluruokailu
Kuva: Vantaan kaupunki

Ruokahävikin taloudelliset kustannukset ovat valtavia. Kuitenkin olen nähnyt hämmästyttävän vähän puhetta ruokahävikin taloudellisesta näkökulmasta. Viimeaikainen energia- ja ruokakriisi sekä ruoan hintojen nousu on toki ollut näkyvästi esillä mediassa. Media on tarjonnut kotitalouksille sekä yksilöille monipuolisesti vinkkejä ruokalaskun pienentämiseen. Mahdollisuus säästöön kauppalaskussa hävikkiä minimoimalla ei ole vähäinen esimerkiksi opiskelijan kukkarossa.

Kustannuksia yrityksille ja yhteiskunnalle

Yksilön näkökulman ohella kustannukset yhteiskunnille ovat mittavat, sillä ruokahävikin globaalit kustannukset ovat järisyttävää suuruusluokkaa. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n arvion mukaan globaali ruokahävikin määrä on 1,6 miljardia tonnia, ja tämän hävikin kustannus arviolta 750 miljardia dollaria vuositasolla, joka vastaa 700 miljardia euroa. Suuruusluokka valkenee, kun sitä vertaa Suomen valtion budjettiin, joka on 80 miljardia euroa – globaalin ruokahävikin hinnalla pyöritettäisiinkin siis lähes kymmentä Suomen kokoista valtiota!

EU:ssa vastaavat luvut ovat 59 miljoonaa tonnia ja 132 miljardia euroa (Eurostat, 2022). Suomen ruokaketjussa hävikkiä syntyy noin 360 miljoonaa kilogrammaa vuodessa. Arvion mukaan suomalaiset kotitaloudet tuhlaavat noin 500 miljoonaa euroa vuodessa ruokahävikkiin (4/2022).

Voidaankin pohtia, mikä on kaiken tämän hävikin vaihtoehtoiskustannus. Miten paljon voisimmekaan saada yhteiskunnissa aikaan tällä hukkaan menneellä rahalla, vaikkapa terveydenhuollossa tai koulutuksessa? Kenellä on varaa tällaiseen tuhlaukseen?

Velvollisuutemme kantaa vastuuta myös laajemmin globaalisti tarkasteltuna korostuu käynnissä olevan ruokakriisin myötä – meillä täällä, missä ruokaa on, on eettinen velvollisuus hyödyntää valmistettu ruoka kokonaan, emme saa enää tuhlata sitä!

Meidän on syytä nähdä ruokahävikin minimointi ja valmistetun ruoan tehokas hyödyntäminen myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Resilientin ruokajärjestelmän luominen edellyttää, että teemme töitä alkutuotannon edellytysten varmistamisen lisäksi myös ketjun loppupäässä huolehtimalla resurssien tehokkaasta käytöstä kaupunkiympäristössä.

Hävikin minimointi ja tehokas hyödyntäminen on resurssitehokkuutta parhaimmillaan, ja ravitsemispalveluiden (laitoskeittiöt, ateriapalvelut sekä yksityiset ravintolat) syntyneen hävikin eli ylijääneen ruoan hyödyntäminen on huoltovarmuuden ja ruokaturvan varmistamista urbaanissa toimintaympäristössä. Tämä korostuu erityisesti epävarmoina aikoina ja kriisin kohdatessa.

Kouluruokailu
Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Food waste ecosystem -hanke tarjoaa ratkaisuja ravitsemispalveluiden hävikkihaasteisiin

Ruokahävikkiä on tutkittu Suomessa lukuisissa hankkeissa ansiokkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tätä työtä jatkaa edelleen keväällä käynnistynyt Vantaan kaupungin, Helsingin kaupungin, Laurea ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke, joka etsii ratkaisuja hävikkihaasteisiin ensimmäistä kertaa koko pääkaupunkiseudun laajuisesti. Hankkeessa luodaan uudenlainen kiertotaloutta tukeva ruokahävikin ekosysteemi, ja siinä pureudutaan erityisesti ravitsemispalveluiden ruokahävikin vähentämiseen sekä etsitään ratkaisuja syömäkelpoisen hävikin (hävikkiruoan) tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Ravitsemispalveluiden hävikin osuus koko ruokaketjun hävikistä Suomessa on vajaa viidennes (17%), ja sitä on toistaiseksi hyödynnetty vasta vähän. Tämä ruoka, esimerkiksi lounasravintoloissa ja kouluissa yli jäänyt ruoka, on meidän yhdessä aika saada liikkeelle ja käyttöön. Samalla on tarkoitus etsiä uusia hävikkivirtojen lähteitä ruoka-aputoiminnan ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi.

Mitä yritykset voivat saada tästä hankkeesta?

Hävikin minimointi on yrityksille välitöntä kustannussäästöä ja järkevää resurssien käyttöä, raaka-ainekustannukset ja biojätemaksut pienenevät ja vaikutus näkyy suoraan yrityksen kassassa. Toteutamme hankkeessa hävikin mittaamista ravitsemispalveluiden organisaatioissa ja yrityksissä, jaamme parhaita käytäntöjä ja kehitämme yhdessä uusia toimintatapoja hävikin edelleen vähentämiseen ja sen hyödyntämiseen.

Hankkeemme tarjoaa myös tukea liiketoimintamallien kehittämiseen elintarvikejätettä hyödyntäville tai hyödyntämisestä kiinnostuneille toimijoille, valmiin menetelmän hävikkitietojen seurantaan ravitsemispalveluille sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien kumppaneiden löytämiseen. Osallistumalla ravintolat voivat vastata uuden jätelain ja asetuksen vaatimuksiin, joiden mukaan ruokaketjun toimijoiden tulee vähentää hävikkiä ja ohjata syntynyt hävikki ensisijaisesti ihmisravinnoksi jätehierarkian periaatteiden mukaisesti.

Kuva: Tuukka Koski

Tarvitsemme rohkeaa ajattelua, rajoitteiden murtamista ja yhteistyötä

Miten siis saisimme ravintoloiden ja laitoskeittiöiden yli jääneen valmiin ruoan liikkeelle ja hyödynnettyä tehokkaammin? Valmistetun ja ylijääneen ruoan uudelleen jakaminen on mahdollista. Tarvitsemme ajattelun avartamista, psykologisten esteiden murtamista, rohkeutta totuttujen toimintamallien haastamiseen, aitoa halua löytää uusia ratkaisuja, kykyä rakentaa ja laajentaa yhteistyöverkostoja, resurssien jakamista sekä jaettua tietoa onnistuneista kokeiluista ravitsemispalveluiden hävikin vähentämisessä ja hyödyntämisessä. Joskus tavoitellun muutoksen aikaan saaminen vaatii myös sitä, että olemme valmiita arvioimaan sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta uudelleen. Meidän ei tulisi keskittyä siihen, mikä meitä rajoittaa, vaan miettiä rohkeasti mikä mahdollistaa uudenalaiset ratkaisut tämän järjettömän haaskauksen lopettamiseksi.

Onko sinulla ja organisaatiollasi varaa heittää rahaa roskiin? Ota rohkeasti yhteyttä, oivalletaan yhdessä!
Food waste ecosystem -tiimi

Yhteystiedot

Mari Itkonen

Projektipäällikkö

Vantaan kaupunki

mari.itkonen@vantaa.fi

Heidi Nikula

Projektiasiantuntija

Vantaan kaupunki

heidi.nikula@vantaa.fi

Heta Hyvärinen

Projektipäällikkö

Helsingin kaupunki

heta.hyvarinen@hel.fi

Veera Peltomaa

Projektipäällikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

veera.peltomaa@laurea.fi

Kirsi Silvennoinen

Erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

kirsi.silvennoinen@luke.fi

Voit tutustua tarkemmin hankkeeseen täällä.