Teknologiakontti täytetään EdTech-innovaatioilla – hae mukaan

Liikkuvassa oppimisen tilassa yritykset voivat testata ja yhteiskehittää erilaisia opetusteknologia- ja oppimisympäristöratkaisuja käyttäjälähtöisesti. Nyt avautuu haku yrityslähtöisiin kokeiluihin, joita voidaan räätälöidä yritysten toiveiden pohjalta.

Projektipäällikkö Marjo Kenttälä ja projektiasiantuntija Severi Tonttila konttien edessä.

Voiko kokeilualustatoiminta tästä enää tehokkaammaksi muuttua? Teknologiakontti täytetään EdTech-innovaatioilla, ja se liikkuu Helsingin kaupungin päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista toiseen. Liikkuva oppimisympäristö tuo innovaatiot monen käyttäjän saavutettavaksi lyhyessä ajassa – ja mahdollistaa oppijoiden tasa-arvoisemman pääsyn uusien teknologioiden pariin. Yritykset pääsevät testaamaan ja yhteiskehittämään ratkaisujaan oppijoiden ja opettajien kanssa nopeasti. Kokeilut voidaan toteuttaa teknologiakontissa esimerkiksi työpajamuotoisesti, mutta opettajien kanssa voi muodostua pidempikestoistakin yhteistyötä.

Onko yritykselläsi jokin digitaalinen tai fyysinen EdTech-innovaatio, jota olisi tarve testata ja kehittää? Konttiin voivat hakea mukaan yritykset, joiden tuotteet ja palvelut voivat edistää oppimista ja opettamista.

Teknologiakontissa yritys

  • voi testata tuotettaan tehokkaasti useiden opettajien ja oppijaryhmien kanssa
  • saa nopeasti asiantuntevaa käyttäjäpalautetta
  • voi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan edelleen käyttäjälähtöisesti

EdTech-tuotteiden validointi osana JAVIST-hanketta

Teknologiakontti on osa hanketta, jonka aikana kehitämme myös toimintamallia ratkaisujen validointiin yhdessä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Yritykset pääsevät halutessaan mukaan myös validointityökalujen kehittämisprosessiin. 

Kokeilut toteutetaan mukaillen yrityslähtöistä Easy Access Co-Development (EAC) -toimintamallia. Se on tehty kevyeksi, joustavaksi ja mahdollisimman sulavaksi tavaksi toteuttaa yhteiskehittämistä koulujen ja yritysten välillä.

Kontti on yhdellä koululla muutaman viikon, jonka jälkeen se jatkaa matkaa seuraavaan kohteeseen. Yrityslähtöisiin kokeiluihin on jatkuva haku käynnissä. Kontti aloittaa toimintansa vuoden 2024 alkupuolella, ja siellä käy varhaiskasvatuksen, perusasteen ja toisen asteen oppijaryhmiä opettajiensa kanssa.

Teknologiakontti on osa uutta Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanketta, joka tarjoaa yrityksille entistä tehokkaamman mahdollisuuden tuotteidensa ja palvelujensa testaamisen ja kehittämiseen yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Hanke on EU:n osarahoittama.

Alkuperäinen juttu on julkaistu Testbed Helsingin sivuilla. Tutustu juttuun ja täytä hakulomake täällä.

Teksti: Ella Niemi