Uudelleenjakamisessa paljon potentiaalia hävikin vähentämiseen

Näin Hävikkiviikolla on hienoa olla mukana kertomassa uuden, innovatiivisen ja pääkaupunkia kehittävän projektin alkaneen! Food Waste Ecosystem tekee juuri sitä, mitä hävikkitutkimuksessa on todettu tarpeelliseksi: kehittää alueen yhteistyötä, tarjoaa sparrausta ja asiantuntija-apua yrityksille sekä parantaa samalla kaikkein heikompien asemaa.

Luke on aiemmissa tutkimuksissa huomannut, että edelleen syömäkelpoisen ruoan hyödyntämisessä ja jätehierarkian mukaisessa käytössä on vielä parannettavaa. Kaupoista ja teollisuudesta saadaan jo huomattavia määriä ruokaa hyödynnettäväksi esim. järjestöjen kautta, mutta ravitsemispalveluissa tähän ei olla laajemmassa mitassa vielä edetty. Nyt suunta on kuitenkin oikeaan päin ja olemme lähteneet tässä asiassa liikkeelle!

Vihanneksia

Uusi jätelaki ja asetukset ohjaavat kohti muutoksia

Jätelaissa velvoitetaan vähentämään elintarvikejätettä ja asetuksiin on tullut tähän ohjaavia muutoksia. Nyt kaikki toimijat joutuvat pitämään kirjanpitoa syntyvistä elintarvikejätemääristä, mikä auttaa yrityksiä hahmottamaan toiminnassaan syntyvää jätettä ja miettimään, mistä voisi nipistää. Toinen tärkeä muutos on velvollisuus luovuttaa ylijääneet, mutta edelleen syömäkelpoiset elintarvikkeet. Toimija voi valita, kenelle ja miten käyttämättä jääneet elintarvikkeet luovutetaan niin, että luovutus ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. Elintarvikkeita voidaan samoin edellytyksin luovuttaa myös yksityisille henkilöille. Näin ruoka saadaan hyödynnettyä ihmisravinnoksi jätehierarkian mukaisesti. Toki kaikkein tärkeintä on jätteen synnyn ehkäisy. Jätelaki on hyvä uudistus, joka antaa hyvän pohjan hävikin vähentämistyölle. Luke auttaa ja opastaa yrityksiä elintarvikejätteen kirjanpitoon. Tueksi on laadittu ladattava opas ja mallitiedosto.

Food waste ecosystem -hanke ohjaa uudelleenjakamiseen

Uudelleenjakamiseen on tulossa Food waste ecosystem -hankkeen kautta monenlaista kannustusta. Kaikilla alueen ravitsemispalveluyrityksillä on mahdollisuus osallistua pilotteihin, joissa saa käytännön ohjausta hävikin mittaamiseen, vähentämiseen ja uudelleenjakamiseen. Projektissa selvitetään jakamisen haasteita ja pullonkauloja. Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, henkilökunta on kiireistä ja kovin isolle ylimääräiselle työlle ei ole aikaa tai mahdollisuuksia. 

Hankkeessa pyritään löytämään käytäntöjä, jotka eivät lisäisi työtä vaan kannustaisivat muuttamaan rutiineja siten, että myös uudelleenjako tai -käyttö olisi mahdollista. Työssä pyritään tunnistamaan ne ravintolatyön kohdat, joissa voi erityisesti vähentää hävikkiä tai ohjata ruokaa eteenpäin. Yhteistyötä ja -kehittämistä tarvitaan, jotta parhaat käytännöt saadaan jakoon ja haasteista selvitään.

Ruoan tuotanto aiheuttaa merkittäviä päästöjä ilmaan ja vesistöön. Elintarvikejätteen vähentäminen säästää ympäristöä sekä auttaa yrityksiä vähentämään tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Juuri ravitsemispalveluissa todella iso osa tuotetusta ruoasta joutuu jätteeksi, ja toimialasta riippuen jopa 25-30 % tuotetusta ruoasta voi joutua roskiin. Tästä ylijääneestä ruoasta suurin osa on linjastohävikkiä, joka on mahdollisesti juuri uudelleenjaettavaksi vielä käypää.

Oppilaalla ei ole jäänyt biojätteeseen laitettavaa ruokaa, joten hävikkiä ei syntynyt. Kuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Näin Hävikkiviikolla voimme kaikki olla mukana ja aloittaa tärkeimmästä eli asian huomaamisesta; miten itse voin vaikuttaa ja miten voimme yhdessä tekemällä muuttaa toimintaa. Joskus pienetkin asiat ovat ratkaisevia ja hävikkiä saadaan alas.

Tervetuloa seuraamaan Food waste ecosystem -hanketta. Ota yhteyttä, jos haluat osallistua ravintolapilotointiin!

Oikein hyvää Hävikkiviikkoa 2023!

Teksti: Kirsi Silvennoinen, Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Yhteystiedot

Mari Itkonen

Projektipäällikkö

Vantaan kaupunki

mari.itkonen@vantaa.fi

Heidi Nikula

Projektiasiantuntija

Vantaan kaupunki

heidi.nikula@vantaa.fi

Heta Hyvärinen

Projektipäällikkö

Helsingin kaupunki

heta.hyvarinen@hel.fi

Veera Peltomaa

Projektipäällikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu

veera.peltomaa@laurea.fi

Kirsi Silvennoinen

Erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

kirsi.silvennoinen@luke.fi

Voit tutustua tarkemmin hankkeeseen täällä.