Helsingin yliopiston logo

Yhteiskäyttöisten tilojen ja palvelujen toimintaympäristö

Helsingin yliopiston osahanke on osa Jakamisella viisautta -kokonaisuutta.

Helsingin yliopiston osahankkeen tarkoitus on tunnistaa yliopiston yhteiskäyttöisten tilojen ja palvelujen toimintaympäristö. Markkina-analyysin kautta haluamme oppia ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita muuttuvien yliopistokampusten kontekstissa. 

Helsingin yliopisto toimii Jakamisella viisautta -hankkeen pääkoordinaattorina.  

Helsingin yliopisto tuo Jakamisella viisautta -hankkeeseen tutkimusorganisaation osaamisen. Osahankkeen työryhmä muodostuu tutkijoista ja asiantuntijoista tila- ja kiinteistöalalta sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista. Tavoitteena on kehittää yhteiskäyttöisiin ympäristöihin liittyvien palvelujen ja ratkaisujen validointia, arviointia sekä jatkuvan kehittämisen prosessia. Helsingin yliopisto haluaa kehittää prosesseja tiiviissä yhteistyössä palveluja ja ratkaisuja kehittävien yritysten ja loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeeseen etsitään yrityksiä, jotka haluavat kehittää tarjoamiaan ratkaisuja oppimis- ja TKI-ympäristöissä. 

Opiskelua keskustan kampuksella.
Kuva: Joel Grandell
Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto
Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang / Helsinki Partners

Testialustoina yrityksille toimivat yliopiston neljä kampusta Kumpulassa, Viikissä, keskustassa ja Meilahdessa. Hankkeeseen on valittu kymmenkunta erilaista yhteiskäyttöistä testialustaa, joista kerättyä viisautta jaetaan.

Testialustat on luokiteltu

  • oppimisympäristöihin,
  • innovaatioympäristöihin ja
  • palveluympäristöihin. 

Yksi pilotoitavista oppimisympäristöistä on Kumpulan kampus, jossa Helsingin luonnontiedelukio aloittaa toimintansa elokuussa 2023. Hankkeen myötä on tarkoitus kerryttää kokemuksia ja levittää parhaita käytäntöjä monikäyttäjäkampuksen toiminnasta. Testialustoina voidaan käyttää fyysisten tilojen lisäksi virtuaalisia tiloja, kuten tilanvarausjärjestelmiä niin Kumpulassa kuin muidenkin kampusten mielenkiintoisissa testiympäristöissä. 

Kuva: Tuure Uusitalo

Yhteystiedot

Niclas Sandström

Projektipäällikkö (tutkijatohtori),

niclas.sandstrom@helsinki.fi

050  319 8407 

Suvi Nenonen

Johtava asiantuntija

suvi.z.nenonen@helsinki.fi  

Johannes Pernaa

Kumpulan kampuksen osahankkeen vastuullinen tutkija (yliopistonlehtori)

johannes.pernaa@helsinki.fi  

Eveliina Hietakymi

Projektisuunnittelija

eveliina.hietakymi@helsinki.fi  

Topias Ikävalko

Asiantuntija

topias.ikavalko@helsinki.fi  

William Smolander

Väitöskirjatutkija

william.smolander@helsinki.fi

Emmi Vuorio

Väitöskirjatutkija

emmi.vuorio@helsinki.fi  

Hankeuutiset

Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »