Helsingin yliopiston logo

Yhteiskäyttöisten tilojen ja palvelujen toimintaympäristö

Helsingin yliopiston osahanke on osa Jakamisella viisautta -kokonaisuutta.

Helsingin yliopiston osahankkeen tarkoitus on tunnistaa yliopiston yhteiskäyttöisten tilojen ja palvelujen toimintaympäristö. Markkina-analyysin kautta haluamme oppia ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita muuttuvien yliopistokampusten kontekstissa. 

Helsingin yliopisto toimii Jakamisella viisautta -hankkeen pääkoordinaattorina.  

Helsingin yliopisto tuo Jakamisella viisautta -hankkeeseen tutkimusorganisaation osaamisen. Osahankkeen työryhmä muodostuu tutkijoista ja asiantuntijoista tila- ja kiinteistöalalta sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisista. Tavoitteena on kehittää yhteiskäyttöisiin ympäristöihin liittyvien palvelujen ja ratkaisujen validointia, arviointia sekä jatkuvan kehittämisen prosessia. Helsingin yliopisto haluaa kehittää prosesseja tiiviissä yhteistyössä palveluja ja ratkaisuja kehittävien yritysten ja loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeeseen etsitään yrityksiä, jotka haluavat kehittää tarjoamiaan ratkaisuja oppimis- ja TKI-ympäristöissä. 

Opiskelua keskustan kampuksella.
Kuva: Joel Grandell
Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto
Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang / Helsinki Partners

Testialustoina yrityksille toimivat yliopiston neljä kampusta Kumpulassa, Viikissä, keskustassa ja Meilahdessa. Hankkeeseen on valittu kymmenkunta erilaista yhteiskäyttöistä testialustaa, joista kerättyä viisautta jaetaan.

Testialustat on luokiteltu

  • oppimisympäristöihin,
  • innovaatioympäristöihin ja
  • palveluympäristöihin. 

Yksi pilotoitavista oppimisympäristöistä on Kumpulan kampus, jossa Helsingin luonnontiedelukio aloittaa toimintansa elokuussa 2023. Hankkeen myötä on tarkoitus kerryttää kokemuksia ja levittää parhaita käytäntöjä monikäyttäjäkampuksen toiminnasta. Testialustoina voidaan käyttää fyysisten tilojen lisäksi virtuaalisia tiloja, kuten tilanvarausjärjestelmiä niin Kumpulassa kuin muidenkin kampusten mielenkiintoisissa testiympäristöissä. 

Kuva: Tuure Uusitalo

Yhteystiedot

Niclas Sandström

Projektipäällikkö (tutkijatohtori),

niclas.sandstrom@helsinki.fi

050  319 8407 

Suvi Nenonen

Johtava asiantuntija

suvi.z.nenonen@helsinki.fi  

Johannes Pernaa

Kumpulan kampuksen osahankkeen vastuullinen tutkija (yliopistonlehtori)

johannes.pernaa@helsinki.fi  

Eveliina Hietakymi

Projektisuunnittelija

eveliina.hietakymi@helsinki.fi  

Topias Ikävalko

Asiantuntija

topias.ikavalko@helsinki.fi  

William Smolander

Väitöskirjatutkija

william.smolander@helsinki.fi

Emmi Vuorio

Väitöskirjatutkija

emmi.vuorio@helsinki.fi  

Hankeuutiset

Luonnontiedelukion ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyö on tiivistä. Kuvassa lukion rehtori Kaisa Tikka ja tiedekunnan varadekaani Samuli Siltanen. (Kuva: Maija Aksela)

Kumpulan kampuksen yhteiskäyttövalmiuksia kehittämässä

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella tapahtuu. Uusi hanke, Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST), käynnistyi alkuvuodesta 2023. Tämä monitahoinen projekti kietoutuu useiden eri toimijoiden yhteistyöhön. Kumpulan osahankkeessa kehitetään kampuksen tiloja niin, että ne palvelevat erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita. 

Read More »

JAVIST! – tietenkin kehitämme liikkuvan teknologiakontin!

Uutena kokeilualustana Helsingin kaupungin JAVIST-osahankkeessa rakennetaan liikkuva oppimisen tila, niin sanottu teknologiakontti, ja siihen toimintamalli. Puolen vuoden suunnittelun ja kehittämisen tuloksena on jo tullut roima kasa tietoa, joita pelkästään kontin sijoittumiseen kouluille tulee huomioida.

Read More »

What, when, why, who and how is sharing?

In the ‘Resourceful sharing’ (JAVIST) project, sharing is used to co-develop the current teaching and innovation spaces with the key stakeholders. The development efforts contribute to advancing sharing in regional businesses and ecosystems.

Read More »

Asiakaspolku startup-yrittäjien kokemuksesta

Jakamisella viisautta -hankkeen ensimmäisessä case-tutkimuksessa lähdimme selvittämään A Grid-startup-yhteisön kokemuksia siitä, mikä on tuottanut yrittäjien polulla haasteita ja mikä erityistä arvoa A Gridissä ja sitä ympäröivässä Otaniemen startup-ekosysteemissä.

Read More »
Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »