Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE

Tilankäytön ja jakamisen konseptien kehittäminen sekä resurssiviisauden edistäminen

Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopistokiinteistöt ACREn osahankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä oppimis- ja innovaatioympäristöjen tilankäytön ja jakamisen konseptien kehittämiseksi. Lisäksi Aalto-yliopiston ja ACREn osahankkeet edistävät rakennus- ja kiinteistöalan resurssiviisautta.  

Hankkeissa kehitetään käyttäjäkeskeisiä liiketoimintamalleja sekä pilotoidaan joustavia tilankäytön ja jakamisen konsepteja oppimis- ja innovaatioympäristöissä.

Resurssiviisautta edistetään rakennus- ja kiinteistöalalla tutkimalla jakamisen konsepteja.

Kehitysprojektissa lähtökohtana on käyttäjäymmärryksen kerryttäminen oppimis- ja TKI-tiloissa palvelumuotoilun avulla. Käyttäjäymmärrystä kerrytetään, jotta voimme kehittää yhdessä käyttäjien kanssa sellaisia jakamisen konsepteja, jotka palvelevat heidän tarpeitaan. Samalla tunnistamme ja poistamme ns. rakenteellista hukkaa jakamisen avulla, kun tyhjänä tai vajaakäytössä oleva tila otetaan käyttäjän kannalta tarkoituksen mukaiseen käyttöön jakamisen avulla.
-Tuuli Jylhä, projektipäällikkö Aalto-yliopisto
Kuva: Ella Brandt
Lukiolaisia Fotonissa
Kuva: Pinja Tolvanen
Usein tilojen jakamisen sujuvan käyttökokemuksen takana on paljon erilaisia prosesseja, järjestelmiä ja toimijoita. Yksi hankkeen tavoitteista on vähentää tätä hallinnollista kitkaa, ja samalla selkeyttää prosesseja, vastuita ja rooleja. Myös uudet ideat ja innovaatiot ovat tervetulleita sekoittamaan pakkaa.”
-Satu Kankaala, projektipäällikkö Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE

Osahankkeen materiaaleihin voit tutustua täällä.

Yhteystiedot

Tuuli Jylhä

Projektipäällikkö

tuuli.jylha@aalto.fi  

Satu Kankaala

Projektipäällikkö

 satu.kankaala@aalto.fi 

Vera Luostarinen

Projektityöntekijä

veera.luostarinen@aalto.fi  

Chuyao Wang

Projektityöntekijä

chuyao.wang@aalto.fi   

Riikka Jääskeläinen

Asiantuntija

riikka.jaaskelainen@aalto.fi  

Jenna Isokuortti

jenna.isokuortti@aalto.fi 

Hankeuutiset

Helsingin yliopiston Kaisa-talon kirjasto

Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke on käynnissä

Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Aalto yliopistokiinteistö ACRE ja Helsingin kaupunki yhdistävät osaamisensa Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -yhteishankeessa. Uusi hanke tuo yhteen oppimisympäristöjä kehittävät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kaupungit sekä tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät.

Read More »