HEVi-tiimi tukee rahoitusta hakevia

HEVi-tiimi tukee rahoitusta hakevia Helsinki Partners / N2 Albiino, Matti Pyykkö   HEVi-ohjelman toinen hakukierros on käynnissä. Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, joiden vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun. Tarkemmat tiedot haettavista hankkeista löydät hakuilmoituksesta, jossa on kuvattu haun tarkemmat sisällöt ja erityistavoitteet. Hakuilmoituksen löydät EURA-järjestelmästä.  Haun tueksi on laadittu hakupaketti, johon on koottu tärkeää tietoa rahoituksen […]

Hakupaketti on ladattavissa materiaalipankista

Hakupaketti on ladattavissa materiaalipankista Helsinki Partners / N2 Albiino HEVi-ohjelman rahoitushakuun liittyen on koottu hakupaketti. Hakupaketti on ladattavissa materiaalipankista.  Hakupakettiin on koottu kattavasti tietoa muun muassa seuraavista teemoista. Hakuilmoitus HEVi-hakuun 2 Hakuinfo, HEVi:n materiaali Hakuinfo, Uudenmaan liiton materiaali Hakemuslomake EURA2021, sisältö Ohje EAKR-rahoituksen hakijalle, Uudenmaan liiton materiaali Yleinen HEVi-ohje hankerahoituksen hakijalle HEVi-ohjelman taustoitus ja toimijoiden työnjako […]

HEVi-ohjelman EAKR-rahoitushaku on nyt auki!

HEVi-ohjelman EAKR-rahoitushaku on  nyt auki! Pääkaupunkiseudulle haetaan uusia kestävän kaupunkikehityksen ja hyvinvoinnin ratkaisuja. HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus, joka pohjautuu valtion kanssa vuosiksi 2021-2027 solmittuun ekosysteemisopimukseen. HEVinnovations-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja.   HEVi-ohjelman toinen EAKR-rahoitushaku on nyt auki. Hakuaika on alkanut 27.2.2023 ja haku päättyy 25.4.2023. Tarkemmat tiedot rahoitushausta löydät täältä. Rahoitettavaksi […]

Ensimmäinen hankehaku päättyi 25.9.2022

Ensimmäinen hankerahoitushaku on päättynyt Ensimmäinen HEVi-hankerahoitushaku päättyi 25.9.2022. Haussa haettiin PKS-ekosysteemisopimuksen mukaisia hankkeita kaikkiin kärkiteemoihin: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut Hyvinvointi ja terveysteknologia Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen Hakemuksia jätettiin yhteensä 29. Näistä ryhmähankkeita oli 6 ja yhden toteuttajan hankkeita 8.  Erityistavoitteeseen 1.1 (Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden […]

HEVi-paja hankehakemuksen kirjoittajille

Apua ja vinkkejä hankevalmistelijoille Hankehakemuksen kirjoittajille apua Oletko valmistelemassa hankehakemusta ensimmäiseen HEVi-hankehakuun? Kokosimme vinkkejä ja linkkejä hakemuksen kirjoittajille ja järjestämme syyskuussa myös tilaisuuksia, jossa HEVi-tiimi vastaa askarruttaviin kysymyksiin. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista löytyvät tapahtumakalenterista. Tilaisuuden esitys löytyy alta. Vinkkejä hankehakemuksen kirjoittajille Muistathan, että olemme täällä apuna, jos hankevalmisteluun liittyen herää kysyttävää! Yhteystiedot löytyvät täältä.

MIRO – Sähköinen alusta ideoimiseen

Sähköinen alusta yhteiseen työskentelyyn Tule ideoimaan yhdessä! Kaikille avoin Miro-taulu on kevään ´22 viimeisessä HEVi-työpajassa esitetty toive. Miro-taulun tavoitteena on mahdollistaa yhteinen eriaikainen työskentely, jakaa omia kehityskohteita muille ja auttaa hankevalmistelijoita ja viiteryhmiä kehityskokonaisuuksien hahmottamisessa ja muodostamisessa.  Miro-taululle pääset täältä Taulu on vasta avattu ja sen rakentuminen ja muokkaaminen on meistä kaikista kiinni. Tervetuloa mukaan!

Hankehaku on päättynyt

Ensimmäinen hankerahoitushaku on päättynyt HEVin ensimmäinen hankerahoitushaku päättyi 25.9.2022. Keväällä pidetyn hakuinfon materiaalit löytyvät Rakennerahastot.fi-sivuilta. Hakuilmoitus on nyt julkaistu EURA2021-järjestelmässä. Tutustuthan huolella haun kriteereihin. Haussa ovat mukana kaikki kärkiteemat:1. Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut2. Hyvinvointi ja terveysteknologia3. Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut4. Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen Haettavien hankkeiden tulee olla ekosysteemisopimuksen ja sen […]

Stronger innovation activities and networks in the Helsinki Metropolitan Area

Stronger innovation activities and networks in the Helsinki Metropolitan Area The joint innovation package of the cities of Helsinki, Espoo and Vantaa (HEVi) will strengthen innovation activities and networks in the Helsinki Metropolitan Area. HEVI is based on an innovation ecosystem agreement made with the state, within which the cities will create a large project […]

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat

Tiedote 1.6.2022 Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus (HEVi) vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVin pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden kaupunkikehittämiseen ja innovaatiotoimintaan vuosien 2021–2027 aikana. Pääkaupunkiseudun kaupungit rakentavat uusilla hankkeilla kestävää kaupunkia ja edellytyksiä uusien innovaatiovetoisten yritysten synnylle sekä olemassa […]